Menu Zoeken
Brochure aanvragenDirect inschrijven
Deze ontvangt u direct per e-mail

Wilt u een managementprogramma volgen dat zich puur richt op zorg en welzijn? Dan is HBO Management in Zorg en Welzijn een goede keuze. Hierbij draait het niet alleen om het managen van de zorgvloer, maar ook om het vergaren van kennis van personeelsmanagement en organisatiekunde in de zorg. Dit HBO-programma biedt u een unieke en praktijkgerichte aanpak. Topdocenten die werkzaam zijn op het gebied van management helpen u inzicht te verwerven in de belangrijkste aspecten van management in de zorg. Vanuit dit programma kunt u doorstuderen richting de HBO Bachelor Management in de Zorg.

Erkende kwaliteit

Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner Hogeschool NCOI. Het programma staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-programma's worden gesteld. U bent dus verzekerd van kwaliteit.

Resultaat

 • U verbetert uw managementvaardigheden.
 • U kent verschillende stijlen van leidinggeven en uw eigen stijl.
 • U heeft inzicht in financiële aspecten.
 • U begrijpt organisatiestructuur en gedrag.
 • U heeft inzicht in bedrijfskundige zorgprocessen en verbetermogelijkheden.
 • U kent de plek en structuur van personeelsmanagement in organisaties.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor (toekomstige) operationeel leidinggevenden die werkzaam zijn in algemene, academische of categorale ziekenhuizen, instellingen voor gehandicapten, verpleeg- en verzorgingshuizen, de psychiatrie of de thuiszorg. Dit HBO-programma is primair een managementopleiding die zeer goed toepasbaar is binnen de zorgsector. U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau.

Aanpak

U maakt vanuit uw achtergrond kennis met management in de zorg. Praktijkdocenten zorgen ervoor dat de theorie direct wordt toegepast op praktijkcases en -situaties. U werkt zelfstandig en in groepen aan opdrachten. U koppelt deze opdrachten, indien mogelijk, aan uw eigen werkomgeving. Ter afsluiting van de opleiding maakt u een eindopdracht in de vorm van een plan voor uw afdeling.

Professionals

In iedere opleiding is de professional van cruciaal belang. Daarom stelt Pro Education hoge eisen aan de professionals. De programma's worden uitsluitend verzorgd door professionals die zelf in de praktijk actief zijn. Onze professionals hebben ruime ervaring met management in de zorg. Zij zijn op de hoogte van de laatste inzichten in het vakgebied.

Programma

In de modules wordt aandacht besteed aan de volgende thema's:

Management in de zorg

(6 bijeenkomsten)

 • Organisatievormen in de zorg
 • Ontwikkelingen, marktwerking en schaalvergroting in de zorg
 • Structuur en cultuur in de organisatie
 • De klantgerichte zorgorganisatie
 • Klantgericht denken en werken
 • Organisatie-indeling en 'span of control'
 • Delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Werken met budgetten
 • Diagnosebehandelcombinaties (DBC)

Financieel management voor zorg en welzijn

(6 bijeenkomsten)

 • Financiële aspecten voor zorgmanagers
 • Bedrijfseconomische aspecten in de zorg
 • Financiering in de zorg
 • Werken met budgetten
 • DBC's en financiële aspecten
 • Investeringen
 • Financiële ken- en stuurgetallen

Managementvaardigheden

(6 bijeenkomsten)

 • Stijlen van leidinggeven
 • Uw leiderschapsstijl
 • Leidinggeven en ontvangen
 • Motiveren en inspireren
 • Teambuilding en coaching
 • Delegatie en 'span of control'
 • Vaardigheidsoefeningen

Organisatiegedrag

(6 bijeenkomsten)

 • Gedrag in organisaties
 • Motivatie en werkplezier
 • Formele en informele besluitvorming
 • Psychologische aspecten organisatiegedrag
 • Groepsdynamica en effectiviteit
 • Macht en politiek
 • Conflicten en spanning
 • Organisatiecultuur en gedrag
 • Organisatieverandering en -ontwikkeling

Kwaliteits- en procesmanagement in de zorg

(6 bijeenkomsten)

 • Inzicht in bedrijfskundige zorgprocessen
 • Kwaliteitsmanagement en procesbeheersing
 • Management en informatievoorziening
 • Auditing, toetsingskader en prestatie-indicatoren (PI's)
 • Sturen op resultaat
 • Zelfsturende teams

Personeelsmanagement

(6 bijeenkomsten)

 • Organisatie- en personeelsmanagement
 • De plek en structuur van personeelsmanagement in organisaties
 • Arbeidsmarktcommunicatie en recruitment
 • Ontwikkeling, doorstroom en uitstroom van personeel
 • De juridische aspecten van personeelsmanagement
 • Prestatiemanagement
 • Arbeidsomstandigheden
 • Ziekte en verzuim
 • Medezeggenschap
 • Trends en ontwikkelingen in personeelsmanagement

Eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
Deze laatste module bestaat uit 2 aparte bijeenkomsten van 3 uur en staat volledig in het teken van uw eindopdracht. Bij aanvang is er een bijeenkomst die u voorbereidt op het schrijven van de opdracht. De 2e bijeenkomst staat in het teken van uw voortgang. U krijgt nuttige tips en aanwijzingen van uw docent om uw opdracht succesvol af te ronden. U gaat op praktijkgerichte wijze met de opgedane kennis en vaardigheden aan de slag in uw eigen werkomgeving. U werkt aan de hand van de ALP-methode® aan een beleidsplan voor uw eigen organisatie, waarin u alle onderdelen van de opleiding verwerkt.
 

Diploma

U rondt de modules Management in de zorg en Financieel management voor zorg en welzijn af met een schriftelijk examen. De overige modules rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. Ter afsluiting werkt u aan een eindopdracht. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende beoordeling behaald? Dan ontvangt u het diploma 'HBO Management in Zorg en Welzijn'.

Opleidingsvarianten

De opleiding wordt in zowel een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagopleiding heeft 18 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur en 2 bijeenkomsten van 3 uur. De avondopleiding heeft 38 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. U kunt deze opleiding ook op afstand volgen op basis van e-learning (zie Flexibel studeren voor meer informatie)

Studievarianten

U kunt deze opleiding volgen in 1 of 2 jaar. De opleiding is in beide varianten exact hetzelfde, met hetzelfde aantal bijeenkomsten, waarbij het tempo in de 2-jarige variant iets lager ligt.

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.
Bij Pro Education kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.
Pro Education is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.
52 mogelijkheden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Dag Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Dag Donderdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Dag Donderdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Dag Donderdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Dag Donderdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Maandag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Dinsdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Dinsdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Avond Dinsdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Dag Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Dag Donderdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Dag Donderdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Dag Donderdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 Dag Donderdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 E-learning N.v.t. E-learning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2017 E-learning N.v.t. E-learning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Inschrijven

Planning

   
September 2017 Avond Maandag Leeuwarden Inschrijven Planning
September 2017 Avond Maandag Maastricht Inschrijven Planning
September 2017 Avond Maandag Drachten Inschrijven Planning
September 2017 Avond Maandag Groningen Inschrijven Planning
September 2017 Avond Maandag Enschede Inschrijven Planning
September 2017 Avond Maandag Utrecht Inschrijven Planning
September 2017 Avond Maandag Den Bosch Inschrijven Planning
September 2017 Avond Maandag Arnhem Inschrijven Planning
September 2017 Avond Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2017 Avond Maandag Tilburg Inschrijven Planning
September 2017 Avond Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2017 Avond Maandag Zwolle Inschrijven Planning
September 2017 Avond Dinsdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2017 Avond Dinsdag Den Haag Inschrijven Planning
September 2017 Avond Dinsdag Breda Inschrijven Planning
September 2017 Dag Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2017 Dag Donderdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2017 Dag Donderdag Utrecht Inschrijven Planning
September 2017 Dag Donderdag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2017 Dag Donderdag Zwolle Inschrijven Planning
September 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
September 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Arnhem Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Utrecht Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Den Bosch Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Drachten Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Zwolle Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Groningen Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Maastricht Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Leeuwarden Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Enschede Inschrijven Planning
December 2017 Avond Maandag Tilburg Inschrijven Planning
December 2017 Avond Dinsdag Breda Inschrijven Planning
December 2017 Avond Dinsdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2017 Avond Dinsdag Den Haag Inschrijven Planning
December 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2017 Dag Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2017 Dag Donderdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2017 Dag Donderdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2017 Dag Donderdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2017 Dag Donderdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2017 E-learning N.v.t. E-learning Inschrijven Planning
December 2017 E-learning N.v.t. E-learning Inschrijven Planning

Kosten Dag, bij betaling in 1 termijn

Inschrijfgeld € 100,00
Cursusgeld € 3290,00
Studiemateriaal € 750,00
Examenkosten € 1170,00
Eindopdracht € 350,00
Arrangementen (Food & Beverage) € 461,00
Reprorechten € 15,00
Totaalprijs (exclusief BTW) € 6136,00

Deze totaalprijs is gebaseerd op de prijs van een dagopleiding, bij betaling in één termijn. Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht. Bij Pro Education kunt u bij een deel van het opleidingsaanbod kiezen uit een aantal studievarianten. Wilt u een kostenspecificatie van een zaterdagopleiding, avondopleiding of E-Learning? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 020 5 677 999.

Locatie- en arrangementskosten

Pro Education regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dag­arrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten, hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw

Onze paramedische cursussen die accredi­tatiepunten opleveren zijn erkend door verschillende branche­organisaties. De opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, Associate degree, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen zijn wettelijk erkende opleidingen. Deze erkende cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit ­betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Wordt er enkel een totaalprijs vermeld, dan is dit een samengestelde prijs inclusief studiemateriaal en locatie- en arrangementskosten. Over deze prijs­componenten is 6% btw van toepassing.

Brochure aanvragenDirect inschrijven
Deze ontvangt u direct per e-mail

Opleidingsadvies Voorlichtingsavonden Brochure aanvragen Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden

Onze website maakt gebruik van cookies.