Menu Zoeken
Brochure aanvragenDirect inschrijven
Deze ontvangt u direct per e-mail

Weten dat je onderdeel bent van de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Sommige mensen ervaren ­hierbij echter problemen, omdat zij een neurologische of psychosociale afwijking ­hebben, of een combinatie hiervan. Deze kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten hebben daarom ondersteuning en begeleiding nodig om weer betekenisvol te kunnen handelen en participeren. Als ergotherapeut kunt u hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Met de door zowel de NVAO als de World Federation of Occupational Therapists (WFOT) erkende HBO Bachelor Ergotherapie ontwikkelt u de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
Erkende kwaliteit

Deze Bacheloropleiding wordt verzorgd door Pro Education. Het curriculum staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-opleidingen worden gesteld. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Doelgroep

Wilt u mensen ondersteuning bieden en hen helpen betekenisvol te participeren in de maatschappij? En wilt u op een efficiënte en flexibele manier studeren en uw getuigschrift behalen? Dan is deze opleiding zeer geschikt voor u.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deelnemen aan deze HBO Bacheloropleiding met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Pro Education. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor meer informatie.

Aanpak

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die actief zijn in de praktijk van ergotherapie. U zult merken dat zij een ideaal klankbord vormen. Zo kunt u praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen.

U gaat in de interessante bijeenkomsten in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. U koppelt de informatie uit deze bijeenkomsten waar nodig direct aan uw eigen werkomgeving. Zo kunt u wat u leert direct toepassen en ook daarvan weer leren. Deze studieaanpak is zeer effectief en er is hierdoor weinig uitval.

De opleiding bestaat uit 3 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken, en afsluitend gaat u afstuderen. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Deze modulaire opbouw zorgt ervoor dat u uw opleiding flexibel in kunt delen. U zult merken dat het behalen van een HBO Bachelorgraad daardoor goed te combineren is met een drukke baan.

Stage

In deze opleiding is het erg belangrijk dat u ervaring opdoet in de praktijk. Als u in uw werkomgeving niet voldoende kunt oefenen met de stof die in deze opleiding centraal staat, dan loopt u aanvullend stage. Het is van groot belang dat u op verschillende momenten gedurende uw opleiding in de praktijk kunt oefenen. Wij informeren u voor de start van de opleiding zorgvuldig over de omvang van uw stage en de inhoudelijke eisen die er aan uw stageplek worden gesteld. Pro Education heeft een Stage Instituut, dat u kan adviseren over de stage en kan helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Als u al in de paramedische zorg werkt, dan kunt u uw baan in veel gevallen gebruiken als stageplaats. Zo kunt u werk en studie combineren.

Heeft u vragen over uw stage of stageplek? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseurs.

Programma 240 EC

 

Fase 1

 • Ergotherapie en de context [SE]8 EC
 • Preventie en ergotherapie [SE]8 EC
 • Activiteitenanalyse en ergotherapie [SE]8 EC
 • Ergotherapie en participatie [MO]8 EC
 • Cliëntgecentreerd werken in de ergotherapie [SE]8 EC
 • Evidence-based ergotherapie [MO]8 EC
 • Eindopdracht [PF]6 EC
 • Praktijkprogramma [PF]6 EC

Fase 2

 • De ergotherapeut als voorlichter [ME] 8 EC
 • Adviseren door ergotherapeuten [ME] 8 EC
 • De coachende ergotherapeut [MO] 8 EC
 • Ergotherapie en ondernemerschap [MO]8 EC
 • De ergotherapeut als pleitbezorger [ME]8 EC
 • Innovatie en ergotherapie [MO] 8 EC
 • Eindopdracht [PF]6 EC
 • Praktijkprogramma [PF]6 EC

Fase 3

 • Professionele (para)medische dienstverlening [MO]12 EC
 • Therapeutisch handelen en communiceren [ME]12 EC
 • Praktijkprogramma [PF]12 EC

Keuzeprogramma's (minors)24 EC

 • Ondernemerschap
 • Arbeid en gezondheid
 • Neurorevalidatie
 • Gehandicaptenzorg
 • Ouderenzorg
 • Manuele therapie

Keuzeprogramma

In fase 3 volgt u een keuzeprogramma waarin u zich verdiept in een richting die u aanspreekt. Zo ontwikkelt u zich niet alleen tot een breed onderlegde ergotherapeut, maar bekwaamt u zich ook in het bijzonder in een deelgebied. Op die manier specialiseert u zich in een onderwerp dat past bij uw interesses, ambities en werksituatie. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor arbeid en gezondheid, neurorevalidatie of ouderenzorg. Ook ondernemerschap en manuele therapie behoren tot de interessante focusmogelijkheden. Kijk voor een volledig aanbod in het programma.

Afstuderen

U rondt de opleiding af met een eindscriptie. Ter voorbereiding hierop woont u in uw afstudeerfase 2 bijeenkomsten bij. Hierin krijgt u uitleg over hoe u onderzoek uitvoert en een scriptie schrijft. U wordt begeleid door een specialist op het gebied van ergotherapie. Deze begeleidt u tijdens het gehele traject en zal u ondersteunen tijdens uw afstudeertraject. Zo zult u tot een optimaal resultaat komen.

Examens

U wordt beoordeeld op basis van een combinatie van schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het schema ziet u hoe ieder onderdeel wordt afgerond. Uiteraard wordt u hier tijdens uw opleiding per onderdeel over geïnformeerd.

Getuigschrift

U behaalt met deze opleiding het officiële en inter­nationaal erkende getuigschrift ‘HBO Bachelor Ergotherapie’ van Pro Education. U bent dan ergo­therapeut en mag zich vanaf dat moment Bachelor of Science (BSc) noemen. Het programma is offi­cieel geaccrediteerd door zowel de NVAO als de World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Pro ­Education is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Online leeromgeving

U heeft toegang tot onze unieke online leeromgeving. Deze biedt u alles wat u nodig heeft om snel, eenvoudig en efficiënt te studeren. U vindt in deze omgeving:

 • Alle praktische informatie over uw opleiding
 • Mogelijkheden om te communiceren met uw docenten en medestudenten
 • Praktijkcases, opdrachten en oefenvragen om uw kennis en vaardigheden op toe te passen. Zo toetst u gelijk uw voortgang
De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.
Bij Pro Education kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.
Pro Education is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.
83 mogelijkheden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Dinsdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Dinsdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Woensdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Woensdag Nijmegen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Almere

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Woensdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Almere

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Nijmegen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Woensdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Inschrijven

Planning

   
September 2017 Avond Dinsdag Groningen Inschrijven Planning
September 2017 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
September 2017 Avond Dinsdag Maastricht Inschrijven Planning
September 2017 Avond Dinsdag Drachten Inschrijven Planning
September 2017 Avond Dinsdag Tilburg Inschrijven Planning
September 2017 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2017 Avond Dinsdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2017 Avond Dinsdag Enschede Inschrijven Planning
September 2017 Avond Dinsdag Leeuwarden Inschrijven Planning
September 2017 Avond Woensdag Arnhem Inschrijven Planning
September 2017 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
September 2017 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
September 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2017 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
September 2017 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2017 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
September 2017 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
September 2017 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
September 2017 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2017 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2017 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
September 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
September 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
November 2017 Avond Dinsdag Enschede Inschrijven Planning
November 2017 Avond Dinsdag Leeuwarden Inschrijven Planning
November 2017 Avond Dinsdag Drachten Inschrijven Planning
November 2017 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
November 2017 Avond Dinsdag Tilburg Inschrijven Planning
November 2017 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
November 2017 Avond Dinsdag Maastricht Inschrijven Planning
November 2017 Avond Dinsdag Groningen Inschrijven Planning
November 2017 Avond Dinsdag Eindhoven Inschrijven Planning
November 2017 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
November 2017 Avond Woensdag Arnhem Inschrijven Planning
November 2017 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
November 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
November 2017 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
November 2017 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
November 2017 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
November 2017 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
November 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
November 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
November 2017 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
November 2017 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
November 2017 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
November 2017 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
November 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
November 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Woensdag Eindhoven Inschrijven Planning
Maart 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Woensdag Nijmegen Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Almere Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Arnhem Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Groningen Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Tilburg Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Groningen Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Woensdag Tilburg Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Leeuwarden Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Enschede Inschrijven Planning
Maart 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
Maart 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Almere Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
Maart 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Den Haag Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Nijmegen Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Drachten Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Enschede Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
Maart 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
Maart 2018 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Woensdag Maastricht Inschrijven Planning

Kosten Dag, bij betaling in 1 termijn

Studiekosten: dossiervorming € 200,00
Studiekosten: cursusgeld € 7990,00
Studiekosten: examenkosten € 2760,00
Studiekosten: competentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1980,00
Studiekosten: afstudeerkosten € 1185,00
Studiekosten: diplomering € 450,00
Overige kosten: studiemateriaal € 3500,00
Overige kosten: arrangementen (Food & Beverage) € 1366,50
Overige kosten: reprorechten € 15,00
Totaalprijs (exclusief BTW) € 19446,50

De kosten voor dossiervorming kunnen niet in termijnen worden voldaan. Deze worden opgenomen in de eerste termijn van de factuur.

Deze totaalprijs is gebaseerd op de prijs van een dagopleiding, bij betaling in één termijn. Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht. Bij Pro Education kunt u bij een deel van het opleidingsaanbod kiezen uit een aantal studievarianten. Wilt u een kostenspecificatie van een zaterdagopleiding, avondopleiding of E-Learning? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 020 5 677 999.

Locatie- en arrangementskosten

Pro Education regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dag­arrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten, hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw

Onze paramedische cursussen die accredi­tatiepunten opleveren zijn erkend door verschillende branche­organisaties. De opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, Associate degree, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen zijn wettelijk erkende opleidingen. Deze erkende cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit ­betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Wordt er enkel een totaalprijs vermeld, dan is dit een samengestelde prijs inclusief studiemateriaal en locatie- en arrangementskosten. Over deze prijs­componenten is 6% btw van toepassing.

Brochure aanvragenDirect inschrijven
Deze ontvangt u direct per e-mail

Opleidingsadvies Voorlichtingsavonden Brochure aanvragen Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden

Onze website maakt gebruik van cookies.