Nieuws

Het recht op onwetendheid

Op Maandag, 1 Oktober, 2018, 09:02

Als ergotherapeut in de wijk kom ik vaak bij mensen die leven in het aanschijn van de dood. Dit gegeven kan hele mooie gesprekken opleveren; wat doet er nu echt toe in jouw laatste levensfase en hoe kun je zo comfortabel mogelijk activiteiten blijven doen. Maar het kan ook hele moeilijke situaties opleveren. Als iemand bijvoorbeeld niet weet dat hij ernstig ziek is en doodgaat. En het praten over het onvermijdelijke een no-go area is. Dan is het lopen op eieren en moet je je woorden zorgvuldig kiezen.
Lees meer
Thema's: Ergotherapie

Opleidingscheque voor ergotherapeut Marlous Vogel

Op Woensdag, 20 Juni, 2018, 11:57

Ergotherapeut Marlous Vogel ontving uit handen van directeur Josephine Hofsté van Pro Education een opleidingscheque van € 500,-. Zij was de gelukkige winnares van een verloting onder de bezoekers van de stand van Pro Education tijdens het jaarcongres van Ergotherapie Nederland.
Lees meer
Thema's: Ergotherapie

Meer aandacht voor Shared Decision Making

Op Woensdag, 18 April, 2018, 02:15

In de medische wereld is in toenemende mate aandacht voor Shared Decision Making (o.a. Legare 2008, van Til 2010). Naar mijn idee is SDM de essentie van Evidence Based Practice. In het model van EBP spelen drie facetten een rol. Als eerste de beschikbaarheid over de meest recente bevindingen van onderzoek (o.a. Fletcher en Fletcher, v.d. Velde).
Lees meer
Thema's: Ergotherapie

Zelfmanagement is zo oud als de weg naar Kralingen…

Op Dinsdag, 27 Maart, 2018, 07:14

Hip, modern, vernieuwend… verzin het maar. Zelfmanagement duikt de laatste jaren meer en meer op in allerhande documentatie over de gezondheidszorg. In de media, wetenschappelijke publicaties, internet. Het wordt breed uitgemeten in beleidsstukken van de overheid, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het komt niet te vergeten ook uit de hoek van de patiënt zelf. Mogen we het dan eigenlijk nog wel zo noemen? Deze termen suggereren zelfs dat zelfmanagement iets nieuws is. Dat het een ‘nieuwe’ visie op zorg is, mede ingegeven door de explosieve groei van zorg en zorgkosten.
Lees meer
Thema's: Diëtetiek , Ergotherapie , Fysio- en Oefentherapie , Logopedie

Zelfmanagement in de zorg

Op Dinsdag, 27 Maart, 2018, 07:05

Dit is een veelgebruikte kreet door managers in de zorg en zorgverzekeraars. Daarnaast zijn de termen ‘zelfsturende teams’ en ‘efficiëntie’ heel populair. Het lijkt daarbij vaak te gaan om methodes om minder werk in kortere tijd te doen. Kortom, kostenbesparende maatregelen voor zorg. De moderne verandertaal neigt naar een negatieve bijsmaak, in die zin dat het alleen gestimuleerd wordt om kosten te drukken en het zorg-verdienmodel gezonder te laten worden.
Lees meer
Thema's: Diëtetiek , Ergotherapie , Fysio- en Oefentherapie , Logopedie

Pro Education ontvangt het NRTO keurmerk

Op Woensdag, 7 Februari, 2018, 02:55

Pro Education heeft met trots het NRTO keurmerk in ontvangst genomen. Het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is de branchevereniging van de particuliere opleiders in Nederland. Het NRTO-keurmerk staat voor kwaliteit en professionaliteit van opleidingen, trainingen en EVC. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.  
Lees meer
Thema's: Diëtetiek , Ergotherapie , Fysio- en Oefentherapie , Logopedie

Gezondheid is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen

Op Dinsdag, 19 December, 2017, 01:28

“Gezondheid is het vermogen om je aan te kunnen passen en een eigen regie te kunnen voeren tegenover fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in het leven.” Deze nieuwe definitie van gezondheid bedacht huisarts Machteld Huber nadat zijzelf een ziekte doormaakte. Op 24 november opende zij De Dag van de Fysiotherapie met een lezing over dit onderwerp.
Lees meer
Thema's: Diëtetiek , Ergotherapie , Fysio- en Oefentherapie , Logopedie

“Zintuiglijke ontwikkeling begint al als het kind nog in de buik zit”

Op Dinsdag, 19 September, 2017, 08:19

Theone Kampstra is bewegingswetenschapper en deed onderzoek naar de effectiviteit van een behandelprogramma op revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren. Vervolgens studeerde zij ergotherapie en specialiseerde zij zich verder in de sensorische informatieverwerking. Een gesprek over de zintuiglijke ontwikkeling van kinderen en een multidisciplinaire aanpak bij hulpvragen.
Lees meer
Thema's: Diëtetiek , Ergotherapie , Fysio- en Oefentherapie , Logopedie

“Ik zet liever iets goeds neer dan dat ik er rijk van word.”

Op Dinsdag, 19 September, 2017, 08:08

“Voor mij is het bij de behandeling van kinderen heel belangrijk om samen te werken met andere disciplines. Werken met een multidisciplinair team is heel fijn, want je kunt de behandeling van kinderen niet zomaar uit elkaar trekken. Het is heel belangrijk om informatie bij de behandelingspartners op te halen. En dan moet je jezelf soms ook afvragen of het kind bij jou wel goed zit of misschien beter af is bij een andere behandelaar.”
Lees meer
Thema's: Diëtetiek , Ergotherapie , Fysio- en Oefentherapie , Logopedie

Dementie grootste doodsoorzaak in 2016

Op Woensdag, 19 Juli, 2017, 01:59

Dementie was in 2016 de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Vorig jaar stierven meer dan vijftienduizend Nederlanders aan dementie, 7 procent meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Lees meer
Thema's: Diëtetiek , Ergotherapie , Fysio- en Oefentherapie , Logopedie