Menu Zoeken
Brochure aanvragenDirect inschrijven
Deze ontvangt u direct per e-mail

Overgewicht vormt vandaag de dag een van de grootste risico's voor de volksgezondheid. Maar wat is gezond eten en wat juist niet? Is dat voor iedereen hetzelfde? Hoe maakt u mensen daar bewust van? En op welke manieren kan een cliënt gestimuleerd worden om gezond(er) gedrag te vertonen? Dit en meer leert u in deze Bachelor. Onze ervaren docenten uit het werkveld begeleiden en ondersteunen u hierbij optimaal. De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner Hogeschool NCOI.

Accreditatie

De HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek is onder voorwaarden door de NVAO geaccrediteerd. Voor actuele informatie kunt u de website van NVAO raadplegen of contact opnemen met een van onze studieadviseurs.

Doelgroep

U heeft interesse in voeding en gezondheid en wilt op HBO-niveau worden opgeleid. U werkt bijvoorbeeld bij de voedingsdienst van een zorginstelling of u bent voedingsconsulent of gewichtsconsulent. Daarnaast is deze opleiding zeer interessant wanneer u in de voedingsbereiding en -productie werkzaam bent. Ambieert u een van bovenstaande of vergelijkbare functies? Ook dan is deze opleiding interessant voor u.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deelnemen aan deze HBO Bachelor met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling.

U studeert in deze Bacheloropleiding steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens de Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke en professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft om uw studie succesvol te doorlopen. Met het duidelijke overzicht heeft u altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien kunt u er oefenen met vragen en praktijkcases.

Aanpak

De Bachelor richt zich op de kern van het vakgebied. Dat geeft directe herkenbaarheid en toepassingsmogelijkheden. Per module rondt u steeds een onderwerp af. Dat maakt de opleiding zowel overzichtelijk als goed georganiseerd. Ook loopt u tijdens uw opleiding 840 uur stage en maakt u opdrachten die u in de praktijk moet uitvoeren (portfolio-opdrachten).

HBO Bachelors hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Een eerdere HBO-opleiding of veel werkervaring levert u mogelijk vrijstellingen en daarmee een verkort programma op. Het kan ook zijn dat u te druk bent om de opleiding in 4 jaar af te ronden. Dan kunt u door onze modulaire aanpak de duur van uw opleiding eenvoudig verlengen tot maximaal 6 jaar. U betaalt hiervoor geen extra kosten.

Voor werkenden
Dankzij onze aanpak kunt u uw werk en opleiding optimaal combineren. Onder begeleiding van ervaren docenten gaat u aan de slag met opdrachten en cases uit de praktijk. Dankzij hun kennis van zaken kunnen de docenten u goed helpen bij problemen en vraagstukken die u tijdens uw opleiding tegenkomt. Daardoor is de leerstof praktisch en direct toepasbaar in uw eigen praktijk. Om nog meer te oefenen kunt u veel praktijkopdrachten in uw eigen werk uitvoeren.

Flexibel studeren

Diverse specialisatierichtingen

Naast algemene onderdelen volgt u een keuzeprogramma waarin u zich verdiept in een richting die u aanspreekt. Zo ontwikkelt u zich niet alleen tot een breed onderlegde professional op het gebied van voeding en diëtetiek, maar ontwikkelt u zich ook in een specifiek deelgebied. Kijk voor een volledig overzicht van de specialisatiemogelijkheden in het programma.

Erkende kwaliteit

Deze Bachelor wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner NCOI. Het curriculum staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-programma's worden gesteld. U bent dus verzekerd van kwaliteit.

Professionals

In iedere opleiding is de professional van cruciaal belang. Daarom stelt Pro Education hoge eisen aan de professionals. De programma's worden uitsluitend verzorgd door professionals die zelf in de praktijk actief zijn. Onze professionals hebben ruime ervaring met de begeleiding bij voeding en diëtetiek. Zij zijn op de hoogte van de laatste inzichten in het vakgebied.

 

Programma 240 EC

 

Fase 1

 • Voedingsleer [DE]8 EC
 • Anatomie en fysiologie voor de diëtist [DE]8 EC
 • Diëtetiek en pathologie [DE]8 EC
 • Voeding, voorlichting en gedrag [MO]8 EC
 • Voedselveiligheid, productie en marketing [MO]8 EC
 • Diëtistisch consult [ME]8 EC
 • Eindopdracht [EO]6 EC
 • Praktijkprogramma [PF]6 EC

Fase 2

 • Diëtistisch behandelen en begeleiden [ME]12 EC
 • Voedings- en dieetadvisering [MO]12 EC
 • Voeding in verschillende levensfases [MO]12 EC
 • Voeding, psychologie en preventie [MO]12 EC
 • Eindopdracht [EO]6 EC
 • Praktijkprogramma [PF & ME]6 EC

Fase 3

 • Professionele (para)medische dienstverlening [MO]12 EC
 • Therapeutisch handelen en communiceren [ME]12 EC
 • Keuzeprogramma*24 EC
 • Praktijkprogramma [PF]12 EC

Afstudeerfase

 • Praktijkprogramma [PF]30 EC
 • Eindscriptie30 EC

* Keuzeprogramma's 24 EC

 • Sport en voeding
 • Kinderobesitas
 • Ondernemerschap
 • Ouderenzorg
 • Zorgmanagement

Examens

Uw examens bestaan uit digitale examens [DE], schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens [ME] en een praktijkportfolio [PF]. Ook werkt u aan eindopdrachten [EO]. In het programma ziet u hoe u ieder onderdeel afrondt. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens uw opleiding.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

U behaalt met deze opleiding een erkend getuigschrift. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift 'HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek' van onze businesspartner Hogeschool NCOI. Daarnaast mag u de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). U ontvangt van NCOI een officieel internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt.

De opleiding start in september, december 2018 en in maart 2019. De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen uit een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. De dagvariant kan op maandag of zaterdag gevolgd worden, de avondvariant op dinsdag, woensdag of donderdag. Vermoedelijk zal maar één variant per module doorgaan. Zie voor de locaties onze website. Bij weinig inschrijvingen is de kans groot dat de lessen in Utrecht van start gaan. Een aantal modules kunt u grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning (zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor meer informatie).

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.
Bij Pro Education kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.
Pro Education is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.
140 mogelijkheden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Almere

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Nijmegen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Nijmegen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Almere

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 E-learning N.v.t. E-learning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Dinsdag Almere

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Woensdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Woensdag Nijmegen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Woensdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Woensdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 E-learning N.v.t. E-learning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Nijmegen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Almere

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Woensdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Woensdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Nijmegen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Woensdag Nijmegen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Woensdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Almere

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Dinsdag Almere

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 E-learning N.v.t. E-learning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Woensdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Woensdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Nijmegen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Woensdag Nijmegen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Woensdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Almere

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Dinsdag Almere

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 E-learning N.v.t. E-learning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Inschrijven

Planning

   
December 2018 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Enschede Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Groningen Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Almere Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Leeuwarden Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Drachten Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Tilburg Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Arnhem Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Nijmegen Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Maastricht Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
December 2018 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
December 2018 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
December 2018 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Den Haag Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Enschede Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Groningen Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Nijmegen Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Tilburg Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Arnhem Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Almere Inschrijven Planning
December 2018 E-learning N.v.t. E-learning Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Dinsdag Enschede Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Dinsdag Groningen Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Dinsdag Drachten Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Dinsdag Almere Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Dinsdag Leeuwarden Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Woensdag Tilburg Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Woensdag Nijmegen Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Woensdag Eindhoven Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Woensdag Maastricht Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Woensdag Arnhem Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
Maart 2019 E-learning N.v.t. E-learning Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Nijmegen Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Tilburg Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Arnhem Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Almere Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Den Haag Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Enschede Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Groningen Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2019 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2019 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Den Haag Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Enschede Inschrijven Planning
September 2019 Avond Dinsdag Enschede Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Groningen Inschrijven Planning
September 2019 Avond Dinsdag Groningen Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
September 2019 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
September 2019 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
September 2019 Avond Woensdag Maastricht Inschrijven Planning
September 2019 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2019 Avond Woensdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2019 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2019 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Nijmegen Inschrijven Planning
September 2019 Avond Woensdag Nijmegen Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Tilburg Inschrijven Planning
September 2019 Avond Woensdag Tilburg Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Arnhem Inschrijven Planning
September 2019 Avond Woensdag Arnhem Inschrijven Planning
September 2019 Avond Dinsdag Drachten Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Almere Inschrijven Planning
September 2019 Avond Dinsdag Almere Inschrijven Planning
September 2019 Avond Dinsdag Leeuwarden Inschrijven Planning
September 2019 E-learning N.v.t. E-learning Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2019 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2019 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Den Haag Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Enschede Inschrijven Planning
December 2019 Avond Dinsdag Enschede Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Groningen Inschrijven Planning
December 2019 Avond Dinsdag Groningen Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
December 2019 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
December 2019 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2019 Avond Woensdag Maastricht Inschrijven Planning
December 2019 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2019 Avond Woensdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2019 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2019 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Nijmegen Inschrijven Planning
December 2019 Avond Woensdag Nijmegen Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Tilburg Inschrijven Planning
December 2019 Avond Woensdag Tilburg Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Arnhem Inschrijven Planning
December 2019 Avond Woensdag Arnhem Inschrijven Planning
December 2019 Avond Dinsdag Drachten Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Almere Inschrijven Planning
December 2019 Avond Dinsdag Almere Inschrijven Planning
December 2019 Avond Dinsdag Leeuwarden Inschrijven Planning
December 2019 E-learning N.v.t. E-learning Inschrijven Planning

Kosten Dag, bij betaling in 1 termijn

Studiekosten: Dossiervorming € 200,-
Studiekosten: Cursusgeld € 8.490,-
Overige kosten: Studiemateriaal € 1.900,-
Studiekosten: Examenkosten € 2.760,-
Studiekosten: Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,-
Studiekosten: Afstuderen € 1.490,-
Studiekosten: Diplomering € 500,-
Overige kosten: Arrangementen (Food & Beverage) € 1.366,-
Overige kosten: Reprorechten € 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW) € 18.701,-

De kosten voor dossiervorming kunnen niet in termijnen worden voldaan. Deze worden opgenomen in de eerste termijn van de factuur.

Deze totaalprijs is gebaseerd op de prijs van een dagopleiding, bij betaling in één termijn. Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht. Bij Pro Education kunt u bij een deel van het opleidingsaanbod kiezen uit een aantal studievarianten. Wilt u een kostenspecificatie van een zaterdagopleiding, avondopleiding of E-Learning? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 020 5 677 999.

Locatie- en arrangementskosten

Pro Education regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dag­arrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten, hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw

Onze paramedische cursussen die accredi­tatiepunten opleveren zijn erkend door verschillende branche­organisaties. De opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, Associate degree, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen zijn wettelijk erkende opleidingen. Deze erkende cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit ­betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Wordt er enkel een totaalprijs vermeld, dan is dit een samengestelde prijs inclusief studiemateriaal en locatie- en arrangementskosten. Over deze prijs­componenten is 6% btw van toepassing.

Brochure aanvragen
Direct inschrijvenDeze ontvangt u direct per e-mail

Opleidingsadvies Voorlichtingsavonden Brochure aanvragen Veelgestelde vragen

Voordelig studeren?


U kunt bij de overheid voordelig geld lenen om een erkende HBO Bachelor opleiding te volgen. Lees meer > Of bel 020 56 77 999 voor advies.

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.