Menu Zoeken
Brochure aanvragenDirect inschrijven
Deze ontvangt u direct per e-mail

Het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals schrijven, eten en boodschappen doen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld door lichamelijke, verstandelijke of psychische problemen. Als ergotherapeut biedt u praktische oplossingen en adviezen om zelfstandig functioneren te verbeteren. Prachtig werk dat specifieke kennis en vaardigheden vraagt. Dit unieke programma biedt u de mogelijkheid om juist deze kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Bovendien biedt de opleiding u perspectief op een vervolg richting een volledige Bachelor.

Vrijstellingen

Deze praktijkgerichte opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Indien u toegelaten wordt tot de HBO Bacheloropleiding Ergotherapie ontvangt u gegarandeerd vrijstelling voor de gelijknamige modules die deel uitmaken van deze Bachelor.

Propedeusegetuigschrift

Dit aantrekkelijke programma is te combineren met een praktijkprogramma. Door het volgen van het praktijkprogramma volgt u feitelijk de HBO Bacheloropleiding. U rondt dan het volledige eerste jaar van de geaccrediteerde HBO Bachelor Ergotherapie af. Daarmee behaalt u uw officiële Propedeusegetuigschrift indien u voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen.

Erkende kwaliteit

Deze opleiding wordt verzorgd door Pro Education. Het programma staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-programma’s worden gesteld. Bij de ontwikkeling van de opleiding zijn de CanMED-eindkwalificaties en het beroepsprofiel van Ergotherapie Nederland, beroepsvereniging voor ergotherapeuten, als uitgangspunt genomen. U bent dus verzekerd van kwaliteit.

Resultaat

 • U interpreteert de hulpbehoefte van de adviesvrager
 • U beoordeelt of ergotherapie voor een gedefinieerde handelingsvraag toereikend is
 • U wisselt met de cliënt informatie uit over de ergotherapeutische aanpak
 • U vormt met de cliënt een gezamenlijk besluit over de ergotherapeutische aanpak
 • U toont aan hoe betrokkenen oplossingsgericht kunnen werken aan hun eigen krachtbenutting
 • U past evidence-based practice toe in uw handelen

Doelgroep

Dit programma is ontwikkeld voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van ergotherapie. U werkt bijvoorbeeld in de paramedische zorg en u wilt zich op een zorgvuldige, gedegen en praktijkgerichte manier ontwikkelen op het gebied van ergotherapie. In eerste instantie om mensen te begeleiden bij aan het bewegingsapparaat gerelateerde problemen, maar ook omdat u zich wellicht wilt ontwikkelen tot erkend ergotherapeut. Dit programma is ook zeer geschikt voor mensen die vanwege andere redenen geïnteresseerd zijn in ergotherapie, zoals mensen die actief zijn in de gehandicapten- of ouderenzorg.

Aanpak

Met de modules van deze opleiding legt u een stevige theoretische, maar ook praktijkgerichte, basis op het gebied van gezondheid, diagnostiek en paramedische basisvaardigheden. Belangrijke thema’s voor de ergotherapeut zoals beroepshouding en professionele communicatie, cliëntgericht werken en preventie komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast zijn er in dit programma 8 praktijkavonden gepland, waarin de praktische beroepsvaardigheden voor de ergotherapeut centraal staan. Het stellen van de juiste diagnose en professionele omgang met cliënten is cruciaal voor iedereen in de paramedische zorg.

In de modules, die begeleid worden door onze ervaren docenten die zelf in de ergotherapie werkzaam zijn, wordt steeds weer een boeiende combinatie van theorie en praktijk gemaakt. Pro Education hecht veel waarde aan een gedegen theoretische kennisbasis en aan evidence-based praktijk. Daarnaast is in de bijeenkomsten en in de opdrachten tussen de bijeenkomsten door veel ruimte voor vaardigheidsontwikkeling en discussie.

U rondt de opleiding af met een eindopdracht. Hierin laat u zien dat u de onderdelen van de opleiding in samenhang kunt toepassen in de praktijk.

Voor het bestuderen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten kunt u rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 8-12 uur per bijeenkomst.

Professionals

In iedere opleiding is de professional van cruciaal belang. Daarom stelt Pro Education hoge eisen aan de professionals. De programma’s worden uitsluitend verzorgd door professionals die zelf in de praktijk actief zijn. Onze professionals hebben ruime ervaring in de ergotherapie. Daarnaast vervullen zij een actieve rol binnen de online leeromgeving en voorzien zij u van tips, interessante oefeningen en links.

Studiefinanciering voor volwassenen

Dit programma komt in aanmerking voor levenlanglerenkrediet, de studiefinanciering voor volwassenen. U volgt dit programma dan met een omvang van 54 EC (studiepunten) binnen de geaccrediteerde opleiding HBO Bachelor Ergotherapie. Zie Levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie over levenlanglerenkrediet en de uiterst gunstige voorwaarden.

Vervolgmogelijkheden

Programma

De opleiding bestaat uit 6 modules en een eindopdracht. Elke module bestaat uit 6 bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Ergotherapie en de context

(6 bijeenkomsten)

 • Behandelcontext
 • ICF
 • Methodisch handelen
 • Zelfmanagement, coaching
 • Arbeid: contextanalyse
 • Organisatie van werkzaamheden

Preventie en ergotherapie

(6 bijeenkomsten)

 • Stress, depressie en burn-out bij ­mantel­zorgers
 • Keukentafelgesprek
 • MOHO (health counseling en procesmodel)
 • Projectmatig werken
 • Participatieproblemen
 • Plan van aanpak preventie

Activiteitenanalyse en ergotherapie

(6 bijeenkomsten)

 • 2 analyse-instrumenten uit MOHO
 • Taxonomie van het handelen
 • Top-downbenadering
 • MOHOST en OPHI
 • Inventariserende gesprekstechnieken
 • Uitvoeren van observaties
 • AMPS en PRPP
 • Validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid assessment
 • OTPF
 • EDOMAH

Ergotherapie en participatie

(6 bijeenkomsten)

 • Directe Toegang Ergotherapie (DTE)
 • Inventarisatie handelingsproblemen door middel van COPM
 • Wat heeft het handelingsprobleem voor ­gevolgen voor het dagelijks leven?
 • Sociale kaart
 • Wmo en voorzieningen
 • Samenwerken

Cliëntgecentreerd werken in de ergotherapie

(6 bijeenkomsten)

 • CMOP-E en spirituality
 • PEO
 • Eerste fases van CPPF
 • Assessment: COPM, OSA
 • Gesprekstechnieken en aangaan ­therapeutische relatie

Evidence-based ergotherapie

(6 bijeenkomsten)

 • De kern van ergotherapie en introductie ziekte van Parkinson
 • Methodisch handelen en evidence-based ­ergotherapie in de praktijk
 • Aan de slag met klinimetrie bij een cliënt met de ziekte van Parkinson
 • Evidence-based behandelen bij een cliënt met de ziekte van Parkinson
 • Evalueren en overdragen van evidence-based practice
 • Visie op ergotherapie en wetenschap

Eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)

U rondt de opleiding af met een eindopdracht waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. U wordt in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht.

 

Diploma

De modules Ergotherapie en de context, Preventie en ergotherapie, Activiteitenanalyse en ergotherapie en Cliëntgecentreerd werken in de ergotherapie worden afgerond met een digitaal examen. De modules Ergotherapie en participatie en Evidence-based ergotherapie worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Daarnaast werkt u aan een integrale eindopdracht. Als u voor alle modules en de eindopdracht een voldoende behaalt, dan ontvangt u het diploma ‘HBO Ergotherapie’ van Pro Education.

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 1 jaar. De opleiding wordt in zowel een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagopleiding heeft 18 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur, 8 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur en 2 bijeenkomsten van 3 uur. De avondopleiding heeft 46 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. Deze opleiding wordt ook in een 2-jarige variant aangeboden.

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.
Bij Pro Education kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.
Pro Education is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.
86 mogelijkheden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Woensdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Woensdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Woensdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Inschrijven

Planning

   
September 2018 Avond Woensdag Arnhem Inschrijven Planning
September 2018 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
September 2018 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
September 2018 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2018 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
September 2018 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
September 2018 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
September 2018 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2018 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
September 2018 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2018 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
September 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
September 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Groningen Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Maastricht Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Drachten Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Enschede Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Leeuwarden Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Tilburg Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Arnhem Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
December 2018 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2018 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
December 2018 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Woensdag Eindhoven Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2019 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2019 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2019 Avond Woensdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
September 2019 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2019 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2019 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2019 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2019 Avond Woensdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
December 2019 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2019 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning

Kosten Dag, bij betaling in 1 termijn

Inschrijfgeld € 100,-
Cursusgeld € 3.290,-
Studiemateriaal € 1.500,-
Examenkosten € 1.170,-
Eindopdracht € 350,-
Arrangementen (Food & Beverage) € 461,-
Reprorechten € 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW) € 6.886,-

Deze totaalprijs is gebaseerd op de prijs van een dagopleiding, bij betaling in één termijn. Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht. Bij Pro Education kunt u bij een deel van het opleidingsaanbod kiezen uit een aantal studievarianten. Wilt u een kostenspecificatie van een zaterdagopleiding, avondopleiding of E-Learning? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 020 5 677 999.

Locatie- en arrangementskosten

Pro Education regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dag­arrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten, hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw

Onze paramedische cursussen die accredi­tatiepunten opleveren zijn erkend door verschillende branche­organisaties. De opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, Associate degree, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen zijn wettelijk erkende opleidingen. Deze erkende cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit ­betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Wordt er enkel een totaalprijs vermeld, dan is dit een samengestelde prijs inclusief studiemateriaal en locatie- en arrangementskosten. Over deze prijs­componenten is 6% btw van toepassing.

Brochure aanvragen
Direct inschrijvenDeze ontvangt u direct per e-mail

Opleidingsadvies Voorlichtingsavonden Brochure aanvragen Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.