Menu Zoeken
Brochure aanvragenDirect inschrijven
Deze ontvangt u direct per e-mail

Het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals schrijven, eten en boodschappen doen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld door lichamelijke, verstandelijke of psychische problemen. Als ergotherapeut biedt u praktische oplossingen en adviezen om zelfstandig functioneren te verbeteren. Prachtig werk dat specifieke kennis en vaardigheden vraagt. Dit unieke programma biedt u de mogelijkheid om juist deze kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Bovendien biedt de opleiding u perspectief op een vervolg richting een volledige Bachelor.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor dit HBO-programma komt u in aanmerking voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Indien u gebruik wilt maken van deze aantrekkelijke regeling passen we uw betalingsschema aan in maandelijkse termijnen. U ontvangt maandelijks van DUO uw krediet, zodat u zonder zorgen kunt studeren en uw betalingen kunt voldoen. Zie Levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie.

Doelgroep

Dit programma is ontwikkeld voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van ergotherapie. U werkt bijvoorbeeld in de paramedische zorg en u wilt zich op een zorgvuldige, gedegen en praktijkgerichte manier ontwikkelen op het gebied van ergotherapie. In eerste instantie om mensen te begeleiden bij aan het bewegingsapparaat gerelateerde problemen, maar ook omdat u zich wellicht wilt ontwikkelen tot erkend ergotherapeut. Dit programma is ook zeer geschikt voor mensen die vanwege andere redenen geïnteresseerd zijn in ergotherapie, zoals mensen die actief zijn in de gehandicapten- of ouderenzorg.

Resultaat

 • U interpreteert de hulpbehoefte van de adviesvrager.
 • U beoordeelt of ergotherapie voor een gedefinieerde handelingsvraag toereikend is.
 • U wisselt met de cliënt informatie uit over de ergotherapeutische aanpak.
 • U vormt met de cliënt een gezamenlijk besluit over de ergotherapeutische aanpak.
 • U toont aan hoe betrokkenen oplossingsgericht kunnen werken aan hun eigen krachtbenutting.
 • U past evidence-based practice toe in uw handelen.

Aanpak

Met de modules van deze opleiding legt u een stevige theoretische, maar ook praktijkgerichte, basis op het gebied van gezondheid, diagnostiek en paramedische basisvaardigheden. Belangrijke thema’s voor de ergotherapeut zoals beroepshouding en professionele communicatie, cliëntgericht werken en preventie komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast zijn er in dit programma 8 praktijkavonden gepland, waarin de praktische beroepsvaardigheden voor de ergotherapeut centraal staan. Het stellen van de juiste diagnose en professionele omgang met cliënten is cruciaal voor iedereen in de paramedische zorg.

In de modules, die begeleid worden door onze ervaren docenten die zelf in de ergotherapie werkzaam zijn, wordt steeds weer een boeiende combinatie van theorie en praktijk gemaakt.

Pro Education hecht veel waarde aan een gedegen theoretische kennisbasis en aan evidence-based praktijk. Daarnaast is in de bijeenkomsten en in de opdrachten tussen de bijeenkomsten door veel ruimte voor vaardigheidsontwikkeling en discussie.

U rondt de opleiding af met een eindopdracht. Hierin laat u zien dat u de onderdelen van de opleiding in samenhang kunt toepassen in de praktijk.

Voor het bestuderen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten kunt u rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 8-12 uur per bijeenkomst.

Vrijstellingen

Deze praktijkgerichte opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Indien u toegelaten wordt tot de HBO Bacheloropleiding Ergotherapie ontvangt u gegarandeerd vrijstelling voor de gelijknamige modules die deel uitmaken van deze Bachelor. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor de voorwaarden.

Erkende kwaliteit

Deze opleiding wordt verzorgd door Pro Education. Het programma staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-programma’s worden gesteld. Bij de ontwikkeling van de opleiding zijn de CanMED-eindkwalificaties en het beroepsprofiel van Ergotherapie Nederland, beroepsvereniging voor ergotherapeuten, als uitgangspunt genomen. U bent dus verzekerd van kwaliteit.

Professionals

In iedere opleiding is de professional van cruciaal belang. Daarom stelt Pro Education hoge eisen aan de professionals. De programma’s worden uitsluitend verzorgd door professionals die zelf in de praktijk actief zijn. Onze professionals hebben ruime ervaring in de ergotherapie. Daarnaast vervullen zij een actieve rol binnen de online leeromgeving en voorzien zij u van tips, interessante oefeningen en links.

Programma

De opleiding bestaat uit 6 modules en een eindopdracht. Elke module bestaat uit 6 bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Ergotherapie en de context

(6 bijeenkomsten)

 • Behandelcontext
 • ICF
 • Methodisch handelen
 • Zelfmanagement, coaching
 • Arbeid: contextanalyse
 • Organisatie van werkzaamheden

Preventie en ergotherapie

(6 bijeenkomsten)

 • Stress, depressie en burn-out bij mantelzorgers
 • Keukentafelgesprek
 • MOHO (health counseling en procesmodel)
 • Projectmatig werken
 • Participatieproblemen
 • Plan van aanpak preventie

Activiteitenanalyse en ergotherapie

(6 bijeenkomsten)

 • Twee analyse-instrumenten uit MOHO
 • Taxonomie van het handelen
 • Top-downbenadering
 • MOHOST en OPHI
 • Inventariserende gesprekstechnieken
 • Uitvoeren van observaties
 • AMPS en PRPP
 • Validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid assessment
 • OTPF
 • EDOMAH

Ergotherapie en participatie

(6 bijeenkomsten)

 • Directe Toegang Ergotherapie (DTE)
 • Inventarisatie handelingsproblemen door middel van COPM
 • Gevolgen voor het dagelijks leven
 • Sociale kaart
 • Wmo en voorzieningen
 • Samenwerken en profileren in samenwerkingsverbanden

Cliëntgecentreerd werken in de ergotherapie

(6 bijeenkomsten)

 • CMOP-E en spirituality
 • PEO
 • Eerste fases van CPPF
 • Assessment: COPM, OSA
 • Gesprekstechnieken en aangaan therapeutische relatie

Evidence-based ergotherapie

(6 bijeenkomsten)

 • Visie op ergotherapie en wetenschap
 • Effectiviteit van ergotherapie (occupational science)
 • Methodisch handelen en evidence-based practice
 • Evidence-based practice behandelen en evalueren
 • Toepassen van klinimetrie bij een cliënt

Eindopdracht

(2 bijeenkomsten)
U rondt deze opleiding af met een eindopdracht waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. U wordt in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht.

Diploma

De modules Ergotherapie en de context, Preventie en ergotherapie, Activiteitenanalyse en ergotherapie en Cliëntgecentreerd werken in de ergotherapie worden afgerond met een digitaal examen. De modules Ergotherapie en participatie en Evidence-based ergotherapie worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Daarnaast werkt u aan een integrale eindopdracht. Als u voor alle modules en de eindopdracht een voldoende behaalt, dan ontvangt u het diploma ‘HBO Ergotherapie’ van Pro Education.

Propedeusegetuigschrift

Dit aantrekkelijke programma is te combineren met een praktijkprogramma. Door het volgen van het praktijkprogramma volgt u feitelijk de HBO Bacheloropleiding. U rondt dan het volledige eerste jaar van de geaccrediteerde HBO Bachelor Ergotherapie af. Daarmee behaalt u uw officiële Propedeusegetuigschrift indien u voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen.

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in 1 of 2 jaar. De opleiding is in beide varianten exact hetzelfde. De opleiding wordt in zowel een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagopleiding heeft 18 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur en 2 bijeenkomsten van 3 uur. De avondopleiding heeft 38 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Wil je voor of na 1 januari starten met deze cursus of opleiding?

Ieder jaar actualiseren wij ons aanbod. Hieronder zie je de planning van dit programma met een startdatum na 1 januari 2017. Wil je liever nu starten? Ga dan naar dit programma met de knop Start voor 1 januari.

Start voor 1 januari 2018
Close

Wil je voor of na 1 januari starten met deze cursus of opleiding?

Ieder jaar actualiseren wij ons aanbod. Het programma van een cursus of opleiding kan bijvoorbeeld herzien worden. Met onderstaande knop kun je aangeven of je de variant van vóór of na 1 januari wilt bekijken.

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.
Bij Pro Education kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.
Pro Education is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.
25 mogelijkheden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2018 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2018 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2018 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2018 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2018 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2018 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Inschrijven

Planning

   
Maart 2018 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Drachten Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Eindhoven Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Enschede Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Groningen Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Leeuwarden Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Maastricht Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Tilburg Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Woensdag Arnhem Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
Maart 2018 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
April 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
April 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
April 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
April 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
April 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
April 2018 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
April 2018 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
April 2018 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
April 2018 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
April 2018 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 3.290,-
Studiemateriaal: € 1.500,-
Examenkosten: € 195,- (per module)
Eindopdracht: € 350,-
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

U kunt deze opleiding ook in 4 termijnen betalen. Hiervoor wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

Deze totaalprijs is gebaseerd op de prijs van een dagopleiding, bij betaling in één termijn. Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht. Bij Pro Education kunt u bij een deel van het opleidingsaanbod kiezen uit een aantal studievarianten. Wilt u een kostenspecificatie van een zaterdagopleiding, avondopleiding of E-Learning? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 020 5 677 999.

Locatie- en arrangementskosten

Pro Education regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dag­arrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten, hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw

Onze paramedische cursussen die accredi­tatiepunten opleveren zijn erkend door verschillende branche­organisaties. De opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, Associate degree, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen zijn wettelijk erkende opleidingen. Deze erkende cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit ­betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Wordt er enkel een totaalprijs vermeld, dan is dit een samengestelde prijs inclusief studiemateriaal en locatie- en arrangementskosten. Over deze prijs­componenten is 6% btw van toepassing.

Brochure aanvragenDirect inschrijven
Deze ontvangt u direct per e-mail

Opleidingsadvies Voorlichtingsavonden Brochure aanvragen Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden

Onze website maakt gebruik van cookies.