Edith Brocken

Over Pro Education

“De inzet van ergotherapie zal flink toenemen”


Arbeidsproblematiek is nu nog een specialisme binnen de ergotherapie, maar dat wordt in de toekomst helemaal anders. Er komen steeds meer ouderen en in verhouding zijn er steeds minder jongeren. Het gevolg hiervan is dat ouderen langer moeten doorwerken.  Daarom wordt duurzame inzetbaarheid heel belangrijk. Dat geldt ook voor de zorg. Mensen zullen zich ook veel langer zelfstandig moeten kunnen redden.
 
Ik verwacht dat de inzet van ergotherapie flink zal toenemen en dat ergotherapeuten al in een veel eerder stadium betrokken zullen worden om met de brede kijk van deze discipline mee te denken over de realisatie van deze duurzame inzetbaarheid. We zullen meer betrokken worden bij het ontwikkelen van preventief beleid, ook in de techniek. E-health speelt hierin een steeds grotere rol. Ergotherapeuten hebben de kennis en vaardigheden in huis om in een vroeg stadium mee te denken over de ontwikkeling van producten en beleid.
 
Er zijn nu nog veel minder ergotherapeuten dan fysiotherapeuten, maar in de toekomst zal het aantal ergotherapeuten flink groeien en de fysiotherapeuten in aantal zelfs overtreffen. Ook organisatorisch zal er het nodige gaan veranderen. Ergotherapeuten werken nu meestal alleen, maar in de toekomst zullen er veel grotere praktijken ontstaan.
 
Edith Brocken - Ergotherapeut en docent voor de cursus Begeleiden bij Arbeidsproblematiekbij Pro Education 

Over Pro Education