Inge de Vries

Over Pro Education

Bij ouderen gaat het juist vaak om aansterken


Vergeleken met de eerstelijnshulp in mijn eigen praktijk staat de hulp aan ouderen in de geriatrische revalidatie daar vaak lijnrecht tegenover. Bij dat laatste is de hulp meestal gericht op weer aansterken. Er kunnen zich bij de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld allerlei verschijnselen voordoen, die zorgen voor verminderde eetlust en ondervoeding. Tevens kan er obstipatie optreden of verlies van geur en smaak. Verder kunnen ernstige tremoren een enorm hoog energieverbruik veroorzaken, waardoor patiënten ondervoed kunnen raken. Ook moet je als diëtist bijvoorbeeld zorgen dat eiwitten uit de voeding de werkzaamheid van de medicatie niet tegenwerken.
Diëtetiek voor ouderen is vaak onderdeel van een heel behandelplan en er is dus multidisciplinaire samenwerking nodig. Waar de logopedist kijkt naar het manier waarop voeding kan worden opgenomen, kijkt de diëtist naar de juiste voedingswaarde voor de patiënt. Dat is voor mij ook een van de leuke en interessante kanten van het werken met en voor ouderen. Je ziet overigens wel een verschuiving. Voorheen werden alleen 65-plussers opgenomen, tegenwoordig komt ook de groep jonger dan 65 met complexe zorg in aanmerking voor GRZ (Geriatrische Revalidatiezorg).
 
Inge de Vries Diëtist, specialisatie geriatrie, en docent voor de cursus Neurologie en Diëtetiek en Geriatrie en Diëtetiek bij Pro Education.

Over Pro Education