Roos Scheltinga

Over Pro Education

Het complexe van de ouderenzorg maakt het zo boeiend


Het werken met ouderen is vaak heel complex. De hulpvraag raakt meestal meerdere disciplines. En dat maakt het werken met ouderen juist zo leuk en interessant. Het is heel typerend voor de ouderenzorg dat je eerst met de cliënt moet afstemmen wat hij of zij nog wel en niet kan en wil bereiken. Dan kun je ook bepalen of de hulpvraag reëel is. Vervolgens moet er afstemming plaatsvinden met andere disciplines in de zorg. Die samenwerking maakt de ouderenzorg ook heel leuk.
 
Ik heb ook echt voor de geriatrische zorg gekozen omdat die zo interessant is. De hulpvraag is vaak heel breed en complex en ook elke keer weer anders. Dus het is telkens weer een uitdaging om met de juiste oplossingen te komen. Daar komt nog bij dat vanuit de politiek de druk wordt opgevoerd om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ouderen zelf willen dat ook en dan is het altijd mooi als dat lukt met de goede zorg en behandeling.
 
Roos Scheltinga - Geriatriefysiotherapeut MSc en docent voor HBO FysiotherapieMogelijkheden, beperkingen en alternatieven bij heup- en knieprothesenHeupproblematiek in de Geriatrie bij Pro Education.

Over Pro Education