Menu Zoeken
  • De fysiotherapie cursussen, en een deel van de multidisciplinaire cursussen, worden ter accreditatie ingediend bij KNGF (Koninklijk genootschap voor fysiotherapie).
  • Alle overige cursussen (multidisciplinair, logopedie, ergotherapie, oefentherapie en diëtetiek) worden ter accreditatie ingediend bij Stichting ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).
  • Indien een cursus geaccrediteerd is bij het KNGF en relevant is voor de fysiotherapeuten die patiënten behandelen met claudicatio intermittens, dan wordt de cursus ook ter accreditatie bij ‘Claudicationet’ aangevraagd.
  • Op de webpagina van iedere cursus staat onder ‘accreditatie’ aangegeven bij welke instantie en voor welk register accreditatie is aangevraagd. 

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden

Onze website maakt gebruik van cookies.

Accepteren