HBO Bachelor Bedrijfskunde

specialisatie Management van gezondheidszorg

HBO Bachelor Bedrijfskunde

specialisatie Management van gezondheidszorg

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

1e startdatum

Meer informatie

Download brochure

Erkenning

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

1e startdatum

Meer informatie

Download brochure

Erkenning

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De gezondheidszorg is de laatste jaren flink in beweging. Denk aan zaken als marktwerking, schaalvergroting en de invloed van verzekeraars op de inhoud van de zorg. Hierop moet u als bedrijfskundige kunnen inspelen. De specialisatie Management van gezondheidszorg van de NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding Bedrijfskunde is gericht op de bedrijfskundige benadering van organisaties in de zorg. Hierbij koppelt u de interne zorgorganisatie aan de externe marktomgeving. Ook legt u zich toe op het analyseren van strategische organisatievraagstukken. De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner NCOI.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze HBO-opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie p. 322 voor meer informatie.

Geen passende werkomgeving

Onze opleidingen zijn zeer praktijkgericht. Die praktijk is belangrijk, omdat u daar veel ervaring opdoet. Als u een baan heeft die aansluit op uw opleiding, dan doet u die ervaring op in uw eigen werk. Heeft u geen (passende) baan, dan kunt u toch deelnemen aan de opleiding. U loopt dan een halfjaar stage. Het is mogelijk om de stage te combineren met het afstuderen, maar u kunt ook eerder stage lopen.

Doelgroep

U bent professional in de zorg- en welzijnssector. U heeft 2 jaar werkervaring en een relevante werkomgeving.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, dan kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie p. 324 voor meer informatie.

Aanpak

De Bacheloropleiding richt zich op de kern van het vakgebied. Dat geeft directe herkenbaarheid en toepassingsmogelijkheden. Per module rondt u steeds een onderwerp af. Daarmee heeft u een zeer overzichtelijk en goed georganiseerd programma.

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Een eerdere HBO-opleiding of veel werkervaring levert u mogelijk vrijstellingen en daarmee een verkort programma op. Het kan ook zijn dat u te druk bent om de opleiding in 4 jaar af te ronden. Dan kunt u door onze modulaire aanpak de duur van uw opleiding eenvoudig verlengen tot maximaal 6 jaar. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.

Voor werkenden

Dankzij onze aanpak kunt u uw werk en opleiding optimaal combineren. Onder begeleiding van onze ervaren docenten gaat u aan de slag met opdrachten en cases uit de praktijk. Dankzij hun kennis van zaken kunnen de docenten u goed helpen bij problemen en vraagstukken die u tijdens uw opleiding tegenkomt. Daardoor is de leerstof praktisch en direct toepasbaar in uw eigen praktijk. Om nog meer te oefenen kunt u veel praktijkopdrachten in uw eigen werk uitvoeren.

Flexibel studeren

U studeert in uw Bacheloropleiding steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft om uw studie succesvol te doorlopen. Ook kunt u contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien kunt u er oefenen met vragen en praktijkcases.

U volgt deze Bachelor in 3 fases. Daarnaast is de opleiding op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen uit een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. Wilt u liever zonder bijeenkomsten studeren of met meer flexibiliteit? Ook dat kan. Deze opleiding kunt u grotendeels online volgen, bijvoorbeeld thuis of op uw werk. Door deze opbouw en varianten kunt u zelf kiezen wat voor u het beste uitkomt.

Erkende kwaliteit

Deze Bacheloropleiding wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner Hogeschool NCOI. Het curriculum staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-opleidingen worden gesteld. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Fase 1

Fase 1 heeft een zorgvuldig samengesteld programma waarin u direct aan de slag gaat met onderwerpen, zoals organisatiegedrag, communicatie en projectmanagement. Dit zijn enkele essentiële vaardigheden voor een manager in de gezondheidszorg. Daarnaast krijgt u in fase 1 inzicht in de voornaamste managementgebieden waarmee u succesvol een integrale aanpak leert ontwikkelen binnen uw zorgorganisatie.

Verder krijgt u kennis van bedrijfseconomie en management. U leert ook financiële aspecten te betrekken in uw oordeelsvorming, plannen en acties. Daarnaast bestudeert u in fase 1 marketing- en projectmanagement. Met projectmanagement krijgt u niet alleen de juiste inzichten, maar ook de competenties om zelf succesvol projecten op te zetten en uit te voeren. Verder verdiept u zich in onderwerpen zoals organisatiestructuur, -cultuur en -gedrag. De combinatie van deze modules maakt dat u in de eerste fase direct een sterk bedrijfskundige basis legt. Met deze stevige basis legt u de fundatie voor uw specialisatie tot manager van gezondheidszorg.

Management en organisatie

(6 bijeenkomsten)

 • Verschillende soorten organisaties
 • Management en besluitvorming in organisaties
 • Organisaties en hun omgeving
 • Concurrentie en strategie
 • Operationeel management
 • Leidinggeven en ontwikkelen
 • Motiveren en belonen
 • Organisatiestructuur, sturing en coördinatie

Bedrijfseconomische aspecten

(6 bijeenkomsten)

 • Praktische bedrijfseconomie
 • Werken met getallen
 • Lezen van financiële overzichten
 • Investeringen
 • Businesscontrol
 • Interpretatie van cijfers
 • Winst en verlies
 • Financiële informatievoorziening voor managers

Marketingmanagement

(6 bijeenkomsten)

 • Moderne marketing in organisaties
 • Behoefte en gedrag van afnemers
 • Marktonderzoek
 • Marktsegmentatie, positionering en branding
 • Aanbod, assortiment en prijsstrategie
 • Online marketing en marketingcommunicatie
 • Verkoopkanalen en distributie
 • Marketingstrategie
 • Internationaal marketingbeleid

Bedrijfscommunicatie

(6 bijeenkomsten)

 • Kernelementen bedrijfscommunicatie
 • Middelen en (online) media
 • Strategische bedrijfscommunicatie
 • Communiceren met verschillende stakeholders
 • Interne communicatie
 • Marketingcommunicatie
 • Managementcommunicatie
 • Communicatieonderzoek

Organisatiegedrag

(6 bijeenkomsten)

 • Gedrag in organisaties
 • Motivatie en werkplezier
 • Formele en informele besluitvorming
 • Psychologische aspecten van organisatiegedrag
 • Groepsdynamica en effectiviteit
 • Macht en politiek
 • Conflicten en spanning
 • Organisatiecultuur en gedrag
 • Organisatieverandering en -ontwikkeling

Projectmanagement

(6 bijeenkomsten)

 • Praktisch projectmatig werken
 • Het projectplan
 • De structuur en fasering van een project
 • Het opzetten van een projectorganisatie
 • Planning en risicoanalyse
 • Aansturen, uitvoeren en bewaken van projecten
 • Het afronden van een project
 • Het borgen van het projectresultaat

U sluit deze fase af met een praktische eindopdracht. Hierin koppelt u uw kennis en kunde uit de gehele fase aan elkaar en laat u zien wat u geleerd heeft.

Fase 2

In fase 2 volgt u een verdiepingsprogramma op het gebied van bedrijfskunde op een hoger strategisch niveau. Ook binnen gezondheidszorg is een visie, missie of strategie van groot belang. Daarom ontwikkelt u zich in fase 2 onder andere op dat vlak. Deze aspecten worden telkens belicht vanuit diverse contexten in deze fase. U krijgt hierdoor alle handvatten aangereikt die u in staat stellen strategische doelstellingen op te stellen, een strategisch plan te formuleren en deze te implementeren.

Strategie en business performance

(8 bijeenkomsten)

 • Strategisch inzicht voor bedrijfskundigen
 • Strategie en omgeving
 • Marktontwikkeling en organisatieperformance
 • Creëren van concurrentievoordeel
 • De rol van informatie en data in businessperformance
 • Forecasting en strategische planning
 • Beoordelen kerncompetenties van de organisatie
 • Businessmodellen
 • Functioneren van de organisatie
 • Strategie en organisatiestructuur
 • Besturen van de organisatie

Organisatie en verandering

(8 bijeenkomsten)

 • Wat is verandermanagement?
 • Doel en achtergrond van veranderen
 • Veranderen en organisatiecultuur
 • Veranderstrategie en interventies
 • Succesfactoren
 • Communicatie tijdens veranderproces
 • Weerstand tegen verandering
 • Implementatie van veranderingen
 • Evaluatie van veranderingen

Management van bedrijfsprocessen

(8 bijeenkomsten)

 • Organisatieprocessen
 • Bedrijfsanalyse en -ontwerp
 • Kwaliteit en organisatie
 • Informatie- en kennismanagement
 • Performance-indicatoren
 • Managementinformatie
 • Balanced Scorecard
 • Managementcontrol

Financieel management voor managers

(8 bijeenkomsten)

 • Interpreteren van financiële overzichten
 • Kosten en opbrengsten
 • Kostprijs
 • Budgettering
 • Break-evenanalyse
 • Investeringen en risicomanagement
 • Managementrapportage en -verantwoording
 • Financiële ondersteuning besluitvorming

U sluit ook fase 2 af met een allesomvattende eindopdracht. Hiermee brengt u al uw nieuwe inzichten en competenties samen en bouwt u aan uw portfolio.

Fase 3

Fase 3 vormt het slotstuk. Hierin wordt aandacht besteed aan adviesvaardigheden en communicatie. Daarnaast gaat u aan de slag met uw specialisatie op het gebied van management van gezondheidszorg. Dit is onmisbaar voor u als Bachelor bedrijfskunde met een focus op gezondheidszorg.

Zo gaat u in deze fase aan de slag met strategisch management gericht op zorginstellingen. Wat zijn de trends, hoe verandert de zorg en hoe kunt u als manager hiermee omgaan. Daarnaast leert u de marktwerking in de zorg kennen. Deze 2 modules maken het verschil tussen een bedrijfskundige en een bedrijfskundige in de gezondheidszorg en zullen u absoluut helpen als manager in de gezondheidszorg.

Daarnaast gaat u onder leiding van ervaren managementtrainers aan de slag met adviesvaardigheden. Zo leert u hoe u in uw rol adviezen kunt aandragen en onderbouwen. Een belangrijk ander onderdeel in dit vakgebied is het effectief communiceren en beïnvloeden. U verkrijgt een diepgaand inzicht in uw eigen stijl en kwaliteiten. U leert omgaan met weerstand en emoties en conflicthantering. De docenten besteden ook ruim aandacht aan besluitvorming, verkopen en adviseren.

Strategisch zorgmanagement

(8 bijeenkomsten)

 • Strategisch managementproces en missie
 • Strategische analyse en keuzen
 • Strategische beslissingen en implementatie
 • De Balanced Scorecard en het EFQM-model
 • Trends in de zorg- en welzijnssector
 • Zorgverandering
 • De toenemende consumentenmacht
 • Commercialisering van de zorg
 • De organisatie van zorginstellingen
 • Verantwoordelijke organen
 • Formuleren van een strategisch plan

Marktwerking in zorg en welzijn

(8 bijeenkomsten)

 • Marketing in de zorg vraagt speciale aanpak
 • Zorgstrategie en marketing
 • Analyseren van de markt en omgeving
 • Bouwstenen van zorgmarketing
 • Merkstrategie essentieel bij zorgmarketing
 • Klantsegmentatie en klantgroepen
 • Klanten winnen en houden in de zorg
 • Succesvol innoveren in de zorg
 • Ontwikkelen van zorgproducten en diensten

Adviesvaardigheden

(8 bijeenkomsten)

 • Het adviesproces
 • Kenmerken van de adviseur
 • Advieskenmerken
 • Context van het advies
 • Doelstellingen van het advies
 • Adviseren en communicatie
 • Adviesstijlen
 • Het adviesgesprek
 • Weerstand en belangen
 • Herkennen van weerstand in het advies
 • Sturen van het adviesproces
 • Omgaan met belangentegenstellingen
 • Onderhandelen en conflicthantering

Effectief communiceren en beïnvloeden

(8 bijeenkomsten)

 • Uw eigen stijl en kwaliteiten
 • Eerst aansluiten, dan sturen
 • Beïnvloedingstechnieken
 • Omgaan met weerstand en emoties
 • Besluitvorming en onderhandelen
 • Conflicthantering
 • Voorbereiding op het mondeling examen

Examens

Uw examens bestaan uit digitale examens [DE], schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens [ME] en een praktijkportfolio [PF]. Ook werkt u aan eindopdrachten [EO]. In het programma ziet u hoe u ieder onderdeel afrondt. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens uw opleiding.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Bedrijfskunde’ van onze businesspartner Hogeschool NCOI, met de specialisatie Management van gezondheidszorg. Daarnaast mag u de graad BBA (Bachelor of Business Administration) voeren. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Planning

De opleiding start in maart 2018.

[code: P-BBMG49] E-learning

[code: P-BBMG41] Zaterdag

Wordt gegeven in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

[code: P-BBMG41d] Dagopleiding

Wordt gegeven op woensdag in Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

[code: P-BBMG42] Avondopleiding

Wordt gegeven op maandag in Den Haag en Rotterdam. Dinsdag in Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Utrecht. Donderdag in Drachten, Enschede, Groningen, Leeuwarden en Zwolle.

De bijeenkomsten in fase 3 worden mogelijk op een andere dag/avond verzorgd.

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Praktische informatie en kosten

Zie p. 324 voor aanvullende praktische informatie en de kosten.

De kosten voor dossiervorming kunnen niet in termijnen worden voldaan. Deze worden opgenomen in de eerste termijn van de factuur.

Deze totaalprijs is gebaseerd op de prijs van een dagopleiding, bij betaling in één termijn. Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht. Bij Pro Education kunt u bij een deel van het opleidingsaanbod kiezen uit een aantal studievarianten. Wilt u een kostenspecificatie van een zaterdagopleiding, avondopleiding of E-Learning? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 020 5 677 999.

Locatie- en arrangementskosten

Pro Education regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dag­arrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten, hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw

Onze paramedische cursussen die accredi­tatiepunten opleveren zijn erkend door verschillende branche­organisaties. De opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, Associate degree, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen zijn wettelijk erkende opleidingen. Deze erkende cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit ­betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Wordt er enkel een totaalprijs vermeld, dan is dit een samengestelde prijs inclusief studiemateriaal en locatie- en arrangementskosten. Over deze prijs­componenten is 9% btw van toepassing.

HBO Bachelor Bedrijfskunde

specialisatie Management van gezondheidszorg

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

1e startdatum

Meer informatie

Download brochure

Erkenning

020-5 677 999

Haal zorgeloos uw accreditatiepunten met ons ontzorgplan

Is 2019 voor u ook het herregistratiejaar? Wij helpen u graag met het uitzoeken van de juiste cursussen voor de accreditatiepunten die u nog moet halen. Geef aan ons door hoeveel punten u voor eind 2019 nog moet halen en wat uw favoriete onderwerpen zijn. Dan maken wij voor u een ontzorgplan op maat. U ontvangt bij aanmelding bovendien 3 maanden gratis toegang tot Online Academy.