HBO Bachelor Logopedie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

HBO Bachelor Logopedie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

Langer dan 36 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

1e startdatum

26-03-2019

Meer informatie

Download brochure

Erkenning

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

Langer dan 36 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

1e startdatum

26-03-2019

Meer informatie

Download brochure

Erkenning

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Communicatie is een onmisbare sleutel voor wie wil participeren in de maatschappij. Voor mensen met een taal-, spraak-, stem-, slik- of gehoorprobleem is communiceren echter niet vanzelfsprekend. Als logopedist kunt u deze personen ondersteuning bieden. Dit doet u met behulp van zorg, training en advies. Specifieke kennis over de gangbare ontwikkeling van de mens, afwijkingen en wat daarvan de oorzaak kan zijn, is onmisbaar. Tijdens deze praktische opleiding ontwikkelt u alle kennis en vaardigheden om zelfstandig als erkend en deskundig logopedist te werken. U wordt opgeleid tot volledig Bachelor en u heeft een ruime keuze uit interessante specialisatierichtingen.


Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie Levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie.


Erkende kwaliteit

Deze Bacheloropleiding wordt verzorgd door Pro Education. Het curriculum staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-opleidingen worden gesteld. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie­organisatie (NVAO).


Doelgroep

Wilt u op een efficiënte en flexibele manier het officiële diploma HBO Bachelor Logopedie behalen? Dan is deze opleiding bij uitstek geschikt voor u.


Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze HBO Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. Zie Toelichting HBO Bachelor voor meer informatie.


Aanpak

De Bacheloropleiding richt zich direct op de kern van het vakgebied. Per module rondt u steeds een onderwerp af. Daarmee heeft u een zeer overzichtelijk en goed georganiseerd programma. De meeste modules zijn bovendien ook op basis van e-learning te volgen. U zult merken hoe prettig dit werkt.

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Een eerdere HBO-opleiding of veel werkervaring levert u mogelijk vrijstellingen en daarmee een verkort programma op. Het kan ook zijn dat u te druk bent om de opleiding in 4 jaar af te ronden. Dan kunt u door onze modulaire aanpak de duur van uw opleiding eenvoudig verlengen tot maximaal 6 jaar. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.


Voor werkenden

Dankzij onze aanpak kunt u uw werk en opleiding optimaal combineren. Onder begeleiding van ervaren docenten gaat u aan de slag met opdrachten en cases uit de praktijk. Dankzij hun kennis van zaken kunnen de docenten u goed helpen bij problemen en vraagstukken die u tijdens uw opleiding tegenkomt. Daardoor is de leerstof praktisch en direct toepasbaar in uw eigen praktijk. Om nog meer te oefenen kunt u veel praktijkopdrachten in uw eigen werk uitvoeren.


Flexibel studeren

U studeert in uw Bacheloropleiding steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft om uw studie succesvol te doorlopen. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien kunt u er oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen uit een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. Door deze opbouw en varianten kunt u zelf kiezen wat voor u het beste uitkomt.


Keuzeprogramma

Naast algemene onderdelen volgt u een keuzeprogramma waarin u zich verdiept in een richting die u aanspreekt. Zo ontwikkelt u zich niet alleen tot een breed onderlegde professional op het gebied van logopedie, maar ontwikkelt u zich ook in een specifiek deelgebied. Kijk voor een volledig overzicht van de keuzemogelijkheden in het programma.


Stage

In deze opleiding is het erg belangrijk dat u ervaring opdoet in de praktijk. Als u in uw werkomgeving niet voldoende kunt oefenen met de stof die in deze opleiding centraal staat, dan loopt u aanvullend stage. Wij informeren u voor de start van de opleiding zorgvuldig over de omvang van uw stage en de inhoudelijke eisen die er aan uw stageplek worden gesteld. Pro Education heeft een stage­instituut, dat u kan adviseren over de stage en kan helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Heeft u vragen over uw stage of stageplek? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseurs.


Professionals

In elke opleiding is de professional van cruciaal belang. Daarom stelt Pro Education hoge eisen aan de professionals. De programma’s worden uitsluitend verzorgd door professionals die zelf in de praktijk actief zijn. Onze professionals hebben ruime ervaring met logopedie. Zij zijn op de hoogte van de laatste inzichten in het vakgebied. Daarnaast vervullen zij een actieve rol binnen de online leeromgeving en voorzien zij u van tips, interessante oefeningen en links.


 

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma 240 EC

Fase 1

 • Logopedie en diagnose 8 EC
 • Rollen van de logopedist 8 EC
 • Spraak en spraakstoornissen 8 EC
 • Stem en stemstoornissen 8 EC
 • Taalontwikkelingsstoornissen 8 EC
 • Logopedie 8 EC
 • Eindopdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC

Fase 2

 • Diagnostiek en behandeling van taal- en spraakstoornissen 8 EC
 • Gehoor en gehoorstoornissen 8 EC
 • Diagnostiek en behandeling van stemstoornissen 8 EC
 • Neurologische stoornissen: afasie 8 EC
 • Neurologische stoornissen: dysartrie en dysfagie 8 EC
 • Evidence-based logopedie 8 EC
 • Eindopdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC

Fase 3

 • Professionele (para)medische dienstverlening 12 EC
 • Therapeutisch handelen en communiceren 12 EC
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Logopedie 24 EC
 • Neurorevalidatie
 • Taal-, Spraak- en AV-problemen bij Kinderen
 • Ondernemerschap
 • Kernprogramma Zorgmanagement
 • Praktijkprogramma 12 EC

Afstudeerfase

 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 30 EC


Fase 1

In fase 1 gaat u direct aan de slag met de kern van logopedie. U ontwikkelt kennis van en inzicht in diverse spraak- en stemstoornissen. Daarnaast verdiept u zich in de rollen van de logopedist en de hulpvraag van de cliënt. Daarmee heeft u vrijwel direct een goed beeld van het werkdomein. Ook leert u alles over spraak en fonetiek, evidence-based logopedie en de anatomie en fysiologie van de stem. Daarnaast verdiept u zich in de spraakontwikkeling en de kenmerken van de stem bij verschillende stoornissen. Bovendien zijn er in deze fase van de opleiding 8 praktijkbijeenkomsten gepland, waarin de praktische vaardigheden van de logopedist centraal staan.

Logopedie en diagnose (6 bijeenkomsten)

 • Het eerste consult
 • De hulpvraag van de cliënt
 • Gedrag en gedragsverandering
 • Meten is weten
 • SMART doelstellingen formuleren en deze ­communiceren met de cliënt
 • Motiveren, feedback geven, evalueren en afronden

Rollen van de logopedist (6 bijeenkomsten)

 • Beroepsoriëntatie
 • Voorlichter en adviseur
 • Trainer en coach
 • Samenwerkingspartner
 • Ondernemer en manager
 • Innovator

Spraak en spraakstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Anatomie van de spraakorganen
 • Spraakontwikkeling
 • Spraakklanken
 • De relatie tussen spraak en gehoor
 • Articulatiestoornissen
 • Stotteren en broddelen
 • Dysartrie
 • Anamnese gericht op spraak
 • Anamnese bij stotteren

Stem en stemstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Anatomie en fysiologie van de stem
 • Werking van de normale stem
 • Stemstoornissen
 • Anamnese gericht op stem
 • Kenmerken van de stem bij verschillende stoornissen
 • Het beoordelen van stemkwaliteit
 • Stemhygiëne

Taalontwikkelingsstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Taalontwikkeling
 • Stoornissen in de taalontwikkeling
 • Meertaligheid
 • Onderzoek op het gebied van taal en taalontwikkeling
 • Anamnese gericht op taal
 • Diagnostiek bij taalontwikkeling en meertaligheid

Logopedie (6 bijeenkomsten)

 • Taal en communicatie
 • Stemhygiëne
 • Spraak
 • Neurologie en logopedie
 • De rol en functie van de logopedist
 • Kwaliteiten en competenties
 • Professionele vaardigheden
 • Presentatievaardigheden
 • Evidence-based logopedie
 • Eutonie, ontspanning, adem, non-verbaal gedrag en gezichtsexpressie

U sluit deze fase af met een eindopdracht. Hierin koppelt u uw kennis en kunde uit de gehele fase aan elkaar en laat u zien wat u geleerd heeft.

Fase 2

In fase 2 verdiept u zich verder in dit interessante werkveld. U verbreedt uw kennis op het gebied van diagnostiek en neurologische stoornissen. Tijdens deze fase leert u hoe u de basiskennis en -vaardigheden uit fase 1 binnen verschillende contexten kunt toepassen.

Om u als logopedist zo goed mogelijk voor te bereiden op het werkveld verdiept u zich in evidence-based logopedie en gehoorstoornissen. Ook scherpt u uw kennis op het gebied van onderzoek en behandeling van (zeer) jonge kinderen aan. Daarnaast leert u hoe afasie ontstaat en wat de symptomen zijn. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten behandelen de docenten de diagnostiek van afasie en verdiept u zich in de wereld van doven en slechthorenden.

Diagnostiek en behandeling van taal- en spraakstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Diagnostiek van de spraak
 • Diagnostiek van de taal
 • Behandeling van spraakontwikkelings­stoornissen
 • Behandeling van taalontwikkelingsstoornissen
 • Onderzoek en behandeling van (zeer) jonge kinderen
 • Onderzoek en behandeling van kinderen

Gehoor en gehoorstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Het gehoor: waarnemen van geluid
 • Geluid als basis voor communicatie
 • Gehooronderzoek
 • Revalidatie van het gehoor
 • De wereld van doven en slechthorenden
 • De rol van de logopedist

Diagnostiek en behandeling van stemstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Stem, stemstoornissen en eigen stem en uitspraak
 • Beoordelen van stemkwaliteit en ­stemonderzoek
 • Stemtherapieën: welke zijn er?
 • Wanneer gebruikt u welke therapie?
 • Stemtherapieën: instrueren, observeren en begeleiden van de cliënt
 • Het maken van een behandelplan bij ­stemklachten
 • Het adviesgesprek bij stemklachten en ­evalueren eigen handelen

Neurologische stoornissen: afasie (6 bijeenkomsten)

 • Afasie: het ontstaan, verloop en de syndromen
 • Afasie: herstel en revalidatie
 • Diagnostiek van afasie: onderzoek afnemen
 • Diagnostiek van onderliggende linguïstische stoornissen
 • Afasiebehandeling
 • Communicatiehulpmiddelen

Neurologische stoornissen: dysartrie en dysfagie (6 bijeenkomsten)

 • Neurologische basiskennis en de normale slikbeweging
 • Diagnostiek van dysartrie en apraxie
 • Behandeling van dysartrie
 • Diagnostiek van dysfagie
 • Behandeling van dysfagie
 • Oorzaken en gevolgen van neurologische ­aandoeningen

Evidence-based logopedie (6 bijeenkomsten)

 • Inleiding evidence-based logopedie
 • Wetenschappelijk logopedisch onderzoek
 • Beoordelen van onderzoek
 • Wetenschappelijke resultaten in de praktijk
 • Evidence-based handelen in de praktijk
 • Evidence-based en best practice

U sluit fase 2 ook af met een allesomvattende eindopdracht. Hiermee brengt u al uw nieuwe inzichten en competenties samen en bouwt u aan uw portfolio.

Fase 3

In fase 3 ligt de nadruk op de ontwikkeling van uw professionele en communicatieve vaardigheden. Ook leert u de kaders binnen uw vakgebied kennen in de vorm van richtlijnen, en wet- en regelgeving. U wordt klaargestoomd voor zelfstandig ondernemerschap en leert een ondernemingsplan schrijven. Ook krijgt u zicht op zaken als privacy, ethische dilemma’s, integriteit en kwaliteit.

Daarnaast legt u de focus volledig op de kernkwaliteiten van een therapeut: therapeutisch handelen en communiceren. U leert het effect van bepaalde communicatietechnieken kennen en werkt aan een methodologische besluitvorming bij ethische dilemma’s.

Professionele (para)medische dienstverlening (8 bijeenkomsten)

 • De paramedicus als ondernemer: het ­onder­nemersplan
 • Klant en omgeving
 • Vraag en aanbod
 • Richtlijnen, wet- en regelgeving, rechtsvormen eigen praktijk
 • Kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement
 • Privacy en ethische dilemma’s
 • Professionaliteit en integriteit
 • Multidisciplinaire samenwerking en ­onder­nemerschap

Therapeutisch handelen en communiceren (8 bijeenkomsten)

 • ​Het effect van communicatietechnieken
 • Communiceren met cliënten
 • Rechten en plichten van cliënten en ­therapeuten
 • Methodologische besluitvorming bij ethische dilemma’s
 • Goed zorgverlenerschap
 • De rol van geld bij therapeutisch handelen
 • Grenzen verkennen en bewaken

Keuzeprogramma HBO Bachelor Logopedie

 • Neurorevalidatie
 • Taal-, Spraak- en AV-problemen bij Kinderen
 • Ondernemerschap
 • Kernprogramma Zorgmanagement


Afstuderen

U rondt de opleiding af met een afstudeeropdracht. Ter voorbereiding hierop woont u in uw afstudeerfase 2 bijeenkomsten bij. Hierin krijgt u uitleg over hoe u onderzoek uitvoert en een afstudeeropdracht schrijft. U wordt begeleid door een docent die zeer veel verstand heeft van uw afstudeergebied. Deze begeleidt u tijdens het gehele traject en zal u ondersteunen tijdens uw afstudeertraject. Zo komt u tot een optimaal resultaat.


Examens

Pro Education maakt gebruik van digitale examens en (module)opdrachten. Het voordeel hiervan is dat u zelf uw examen kunt inplannen. Daarbij kunt u zowel het moment als de plaats zelf uitkiezen. Ook heeft u een aantal mondelinge examens en werkt u aan een praktijkportfolio en eindopdrachten. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens uw opleiding.


Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

U behaalt het officiële en internationaal erkende getuigschrift ‘HBO Bachelor Logopedie’ van Pro Education. U bent dan logopedist en mag zich vanaf dat moment Bachelor of Science (BSc) noemen. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Pro Education is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Planning

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

Studiekosten: Dossiervorming
€ 200,-
Studiekosten: Cursusgeld
€ 8.490,-
Overige kosten: Studiemateriaal
€ 2.100,-
Studiekosten: Examenkosten
€ 2.760,-
Studiekosten: Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding
€ 1.980,-
Studiekosten: Afstuderen
€ 1.490,-
Studiekosten: Diplomering
€ 500,-
Overige kosten: Arrangementen (Food & Beverage)
€ 1.366,-
Overige kosten: Reprorechten
€ 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 18.901,-

HBO Bachelor Logopedie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

Langer dan 36 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

1e startdatum

26-03-2019

Meer informatie

Download brochure

Erkenning

Haal zorgeloos uw accreditatiepunten met ons ontzorgplan

Is 2019 voor u ook het herregistratiejaar? Wij helpen u graag met het uitzoeken van de juiste cursussen voor de accreditatiepunten die u nog moet halen. Geef aan ons door hoeveel punten u voor eind 2019 nog moet halen en wat uw favoriete onderwerpen zijn. Dan maken wij voor u een ontzorgplan op maat. U ontvangt bij aanmelding bovendien 3 maanden gratis toegang tot Online Academy.