Menu Zoeken

U kunt een herbeoordeling aanvragen, als u voor een examen een onvoldoende heeft gehaald en u bent het niet eens met het resultaat. Het cijfer mag niet lager dan een 4,5 zijn en niet hoger dan een 5,4. U kunt binnen 21 dagen na de bekendmaking van de uitslag een herbeoordeling aanvragen door middel van het Aanvraagformulier herbeoordeling examen. Dit formulier kunt u downloaden van e-Connect. Hierin geeft u aan met welke specifieke punten u het niet eens bent. Bezwaren zonder gedegen onderbouwing worden niet behandeld.

Een onafhankelijke beoordelaar brengt advies uit aan de Examencommissie, waarna de Examencommissie tot een besluit komt.

U dient dit bezwaar schriftelijk in te dienen en te versturen naar:

Pro Education
T.a.v. Examenbureau
Postbus 447
1200 AK Hilversum

Het cijfer van de herbeoordeling wordt het definitieve eindcijfer voor de module/opleiding, ook als dit nadelig (lager) uitvalt. Uiterlijk zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift stelt Pro Education u op de hoogte van het resultaat. De kosten van een herbeoordeling bedragen € 75,00.

Mocht blijken dat u na de herbeoordeling toch een positief resultaat (mondelinge en schriftelijke examens: gelijk of groter dan een 5,5; scriptie gelijk of groter dan een 6,0) heeft gehaald, dan worden de kosten gecrediteerd.

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.