Menu Zoeken

U kunt een herbeoordeling aanvragen, als u voor een examen een onvoldoende heeft gehaald en u bent het niet eens met het resultaat. Het cijfer mag niet lager dan een 4,5 zijn en niet hoger dan een 5,4. U kunt binnen 21 dagen na de bekendmaking van de uitslag een herbeoordeling aanvragen door middel van het Aanvraagformulier herbeoordeling examen. Dit formulier kunt u downloaden van e-Connect. Hierin geeft u aan met welke specifieke punten u het niet eens bent. Bezwaren zonder gedegen onderbouwing worden niet behandeld.

Een onafhankelijke beoordelaar brengt advies uit aan de Examencommissie, waarna de Examencommissie tot een besluit komt.

U dient dit bezwaar schriftelijk in te dienen en te versturen naar:

Pro Education
T.a.v. Examenbureau
Postbus 447
1200 AK Hilversum

Het cijfer van de herbeoordeling wordt het definitieve eindcijfer voor de module/opleiding, ook als dit nadelig (lager) uitvalt. Uiterlijk zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift stelt Pro Education u op de hoogte van het resultaat. De kosten van een herbeoordeling bedragen € 75,00.

Mocht blijken dat u na de herbeoordeling toch een positief resultaat (mondelinge en schriftelijke examens: gelijk of groter dan een 5,5; scriptie gelijk of groter dan een 6,0) heeft gehaald, dan worden de kosten gecrediteerd.

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden

Onze website maakt gebruik van cookies.

Accepteren