Menu Zoeken

Praktisch alle examens worden beoordeeld door een onafhankelijk corrector en niet door uw eigen lesdocent. Binnen vier weken na de examendatum of geplande inleverdatum van de opdracht is het cijfer zichtbaar op e-Connect. Na een mondeling examen ontvangt u direct uw cijfer van de mondelinge examinator. Dit cijfer en het beoordelingsformulier worden binnen vier weken zichtbaar op uw e-Connect. De beoordeling van een schriftelijk examen is hierop een uitzondering. Hiervoor kunt u een puntenoverzicht aanvragen. Het aanvraagformulier voor een puntenoverzicht is terug te vinden onder mijn downloads op e-Connect.

Scriptie

Om de beoordeling van de scriptie zo objectief mogelijk te laten verlopen, treden zowel uw begeleider als een afgevaardigde van de Examencommissie op als beoordelaar. Beiden gebruiken hiervoor hetzelfde beoordelingsformulier, dat u kunt vinden in uw eindscriptie-instructie.

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden

Onze website maakt gebruik van cookies.

Accepteren