Hans Bloo

Over Pro Education

“Niet alleen naar je eigen kleine gebiedje in de zorg kijken”


Als sportfysiotherapeut/bewegingswetenschapper en mede-eigenaar van Paramedisch Instituut Rembrandt bracht Hans Bloo fysiotherapie voor het voetlicht door samenwerkingsverbanden aan te gaan in multidisciplinaire samenwerking met andere disciplines. 

“Daar begon ook mijn werk voor Pro Education mee”, vertelt hij over zijn betrokkenheid bij Pro Education als docent gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). “Ze vroegen mij bij de werkveldcommissie mee te denken over het curriculum van de moderne fysiotherapeut. Dat leidde ertoe dat ik daarnaast betrokken raakte bij het ontwikkelen van de leefstijlmodule. We wilden dat het juist richting die zorg gerelateerde preventie goed in elkaar moest zitten. Niet die eenvoudige GLI maar de GLI waar de fysiotherapeut toegevoegde waarde heeft, moet in die module voorop staan.”

Kennis overdragen

“Mijn kennis overdragen en betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen in het vak zijn mijn drijfveren om les te geven. De studenten in mijn lessen zijn mensen die al in het vak zitten en die graag met meerdere disciplines willen samenwerken. Het mooie van Pro Education vind ik dat ze naast de normale bacheloropleiding ook een programma hebben voor zij-instromers.”

“Ik denk dat ik een goede, innovatieve, gespecialiseerde fysiotherapeut ben die niet alleen binnen het eigen kader kijkt en dat bij mijn studenten probeer te stimuleren. Zodat ze kijken hoe ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren in het hele werkveld van de zorg. Ik wil participerende studenten hebben. Studenten die breder kijken dan alleen maar hun eigen vakgebied en die snappen dat je in de zorg niet alleen met eigen kleine gebiedje binnen de zorg bezig kunt zijn.”

Hij geeft hiervan een voorbeeld uit het eigen gezondheidscentrum. ”Binnen de valpreventie hebben we een goed programma opgezet om gaandeweg de juiste mensen binnen te halen. Dus niet de mensen die het alleen maar zien als een extra activiteit bij het sporten, maar de kwetsbare parkinsonpatiënten, de valgevaarlijke oudere patiënt met meerdere aandoeningen. Dat is de groep waarop wij ons als fysiotherapeut moet richten, want deze mensen hebben er veel meer baat bij. Dat vind ik een mooie ontwikkeling.”

Toegevoegde waarde toepassen

“Het is wel een kwestie van de lange adem. Het kan bijvoorbeeld jaren duren voordat iets wat in Engeland aantoonbaar goed werkt, ook in Nederland wordt geaccepteerd. Dat is ook een reden om les te geven bij Pro Education. Mensen enthousiast maken voor het vak. Mijn tip aan mijn studenten: leer buiten je vakgebied te kijken en leer te kijken waar jij je toegevoegde waarde in toe kan passen.”

Over Pro Education