Opdracht Belife

Incompany en Maatwerk

Pro Education verzorgde incompany bij BeLife voor medewerkers uit verschillende disciplines de cursus Basis NLP. BeLife begeleidt medewerkers, teams en atleten met het doel om hen, nu en in de toekomst, met plezier en energie optimaal te laten presteren. De organisatie biedt de mogelijkheid om vitaliteit en gezondheid te meten en geeft tools in handen om jezelf en je team te verbeteren.
 

De opdracht/opleidingsvraag

Vanuit diverse medewerkers, vooral Arbeidsfysiotherapeuten, kwam de vraag om ontwikkeling op het gebied van NLP. Een aantal medewerkers heeft hiervoor een uitgebreide training gevolgd, BeLife wilde graag een groter aantal mensen de kans geven om kennis te maken met NLP.
 

De oplossing

Een 3-daagse basiscursus neurolinguïstisch programmeren met tussen de lesdagen ruimte om te oefenen en voor te bereiden. Van tevoren konden de deelnemers hun leerwensen en -doelen aangeven. Die zijn voor zover mogelijk in het programma opgenomen. In de cursus behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Uitgangspunten van NLP
  • NLP en communiceren met cliënten
  • Cliënten beter begrijpen en aanvoelen
  • Verstandhouding en vertrouwen opbouwen
  • Communiceren met naasten van de cliënt
  • Persoonlijk inzicht en NLP
  • NLP en beïnvloeden cliënt, creativiteit & resultaat
  • Persoonlijk actieplan

De cursus is geaccrediteerd voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten (respectievelijk KNGF: 36 punten; ADAP en Keurmerk Fysiotherapie: 47 punten).
 

Het resultaat

Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers bekend met de basisprincipes van NLP. Ze zijn dan in staat om met NLP-technieken de communicatie met hun cliënten te verbeteren.
 

Erik Tetteroo, manager Adviseurs Werk & Inzetbaarheid a.i.

“We kozen voor Pro Education omdat die een cursus speciaal voor paramedici aanbiedt, die ook incompany gegeven wordt. Én de cursus van Pro Education is geaccrediteerd, dat was een noodzakelijke voorwaarde. Achttien medewerkers, zowel Arbeidsfysiotherapeuten en Fysiotherapeuten als een IT-medewerker, volgden de cursus. Het belangrijkste ervaren resultaat is dat we ons bewuster zijn van het feit dat onze waarneming onze werkelijkheid is en niet de werkelijkheid van een ander. De bewustwording komt goed van pas tijdens ons functioneren intern, maar ook tijdens onze advisering bij de klant.”

Incompany en Maatwerk