• Home
  • Valpreventie in de Praktijk

Valpreventie in de Praktijk

Een praktische en multidisciplinaire benadering van valproblematiek

Valpreventie in de Praktijk

Een praktische en multidisciplinaire benadering van valproblematiek

Opleidingsniveau

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

27-10-2021

Meer informatie

Download brochure

Opleidingsniveau

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

27-10-2021

Meer informatie

Download brochure
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Valincidenten vormen een toenemend probleem onder ouderen en is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Door de vergrijzing zal het aantal de komende jaren toenemen. Multidisciplinaire valpreventie is essentieel. Er is veel wetenschappelijk bewijs hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden en er zijn meerdere (kosten)effectieve interventies beschikbaar. In de cursus Valpreventie in de Praktijk wordt een vertaalslag gemaakt van theoretische kennis naar praktische vaardigheden op het gebied van het evalueren, interveniëren en opvolgen van cliënten met een verhoogd valrisico in een multidisciplinair valprogramma.

Resultaat

  • Je beschikt over specifieke kennis van de valrisicofactoren bij de ouder wordende mens en kunt dit toepassen in de praktijk
  • Je kunt het verhoogd valrisico in kaart brengen en bepalen of er al dan niet sprake is van een fysiotherapeutische en/of ergotherapeutische behandelindicatie
  • Je kunt op basis van een multidisciplinaire valrisico-inventarisatie een individueel of groepsvalpreventieprogramma ontwerpen en uitvoeren
  • Je hebt het juiste inzicht om veiligheid in het handelen te kunnen afwegen van wat individueel concreet haalbaar is onder verschillende omstandigheden
  • Je kunt paramedische uitgangspunten voor een optimale en duurzame preventie en zelfmanagement definiëren en toepassen in de praktijk

Doelgroep

Deze cursus is ontwikkeld voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en oefentherapeuten en richt zich op eerste- en tweedelijnstherapeuten.

Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk en er zijn geen toelatingseisen.

Aanpak

In deze multidisciplinaire cursus ga je praktisch aan de slag. Je plaatst valpreventie binnen het kader van een gerichte paramedische valpreventie-interventie en werkt deze uit ten behoeve van een individuele hulpvraag. Hierbij staat voortdurend jouw eigen beroepspraktijk centraal en is er veel gelegenheid voor uitwisseling van kennis en ervaringen met je medecursisten. Met het uitwerken van verwerkingsopdrachten maak je de vertaalslag van kennis en inzicht naar de eigen werksituatie. Door de interactieve onderwijsvormen en het oefenen met onderzoeken en behandelen kun je aan het werk gaan met nieuwe tools en inzichten om de cliënt met een verhoogd valrisico optimaal multidisciplinair te behandelen.

De cursus wordt gegeven in een groep van 10 tot 20 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 18 uur, waarvan 12 contacturen en 6 uur zelfstudie.

Professionals

Marcel is fysiotherapeut, Master Fysiotherapie in de Geriatrie en heeft ervaring in zowel de eerste- als tweedelijnszorg. Daarnaast is hij gastdocent bij SOMT University of Physiotherapy en Pro Education. Marcel is betrokken geweest bij het initiëren, opzetten en implementeren van multidisciplinaire zorgpaden van kwetsbare ouderen en valpreventie.

Tinneke Claes is een Belgische ergotherapeut en heeft ervaring in de eerstelijnszorg en in de residentiële zorg. Ze is expert valpreventie bij ouderen en procesbegeleider valpreventie in de Vlaamse woonzorgcentra, opgeleid door het Expertisecentrum Val-en fractuurpreventie. Daarnaast geeft ze over heel Vlaanderen opleidingen omtrent valpreventie. In de praktijk begeleidt ze ouderen in de eerste lijn en werkt ze mee aan de implementatie van de valpreventierichtlijnen in België.

Valpreventie in de Praktijk

Een praktische en multidisciplinaire benadering van valproblematiek

Opleidingsniveau

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

27-10-2021

Meer informatie

Download brochure