Menu Zoeken
.

“Gezondheidstechnologie wordt steeds belangrijker voor paramedici”

Wij spraken met fysiotherapeut, docent, oprichter van Kinetic Analysis en specialist in human motion data, Maarten Gijssel (30). Het gesprek ging over de ontwikkelingen in de paramedische zorg en zijn verwachtingen hierover voor de komende tien jaar.
 
“Ik heb tien jaar lang in de praktijk als fysiotherapeut gewerkt met patiënten”, vertelt hij. “Ik had een volle agenda, maar ik ging me steeds meer specialiseren. Ik studeerde klinische gezondheidswetenschappen en leerde data en statistieken te gebruiken voor de dagelijkse praktijk. Dat vond ik erg interessant en ik dacht: hier kan ik mensen nog beter mee helpen. Met al die data kun je bijvoorbeeld gezondheidsgerelateerde maten voorspellen. Je krijgt dan een soort prediagnostiek om al problemen op te sporen die zich pas later openbaren.”
 
“Bijvoorbeeld bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding zijn we screenings gaan doen. Omdat de studenten van die opleiding fysiek actief zijn, raken ze vaker geblesseerd dan andere studenten. Na de eerste screening bleven we hen volgen en daarna ook elk jaar het volgende cohort. Die konden we dan op basis van eerdere metingen preventief oefeningen laten doen om die blessures te voorkomen. En dat werkte. Inmiddels ontwikkelde ik een methode die we inzetten bij een hele brede populatie van basisschoolkinderen tot ouderen in een verpleeghuis en van diabetespatiënten en mensen met obesitas tot topsport Nederland.”
Lees meer

Thema's: nieuws

“Meer uitgaan van kennis ervaring en minder van de regeltjes”

Logopedisten Eveline Leeuwenburg (links) en Clairette van der Weerd (rechts) geven veel cursussen op het gebied van eet- en drinkproblematiek. Samen schreven zij het boek Hoera, ik eet! Al sinds de beginjaren van Pro Education geven ze de cursussen ‘Eet- en Drinkproblematiek bij Baby’s en Zeer Jonge Kinderen’ en ‘Eet- en Drinkproblematiek bij Kinderen met een Beperking’.

“Wij hebben niet samengewerkt in een praktijk of instelling, maar we hebben wel altijd samen de cursussen gegeven”, aldus Clairette. “Dat we aparte werkplekken hebben is fijn, want dat helpt ons elkaar scherp te houden, ook bij nieuwe ontwikkelingen.” Eveline vult aan: “We komen oorspronkelijk uit de revalidatie. Vandaaruit zijn we ieder een beetje een andere kant op gegaan. Ik naar de ziekenhuizen en eigen praktijk en Clairette meer naar het werken met mensen met meervoudige verstandelijke beperkingen. Maar het raakvlak bleef eten en drinken.”
 
Er is door de jaren heen wel het een en ander veranderd. “Het materiaal bijvoorbeeld”, zegt Clairette. “We maakten toen zelf de hele map. Maar tegenwoordig gaat dat allemaal digitaal met een prachtige opmaak. Wij mailen onze bestanden en Pro Education zorgt dat er een mooie map van wordt gemaakt”, vertelt Clairette terwijl ze voorbeelden laat zien van een getypte lesbrief van vroeger ter vergelijking met de moderne lesmappen.

Lees meer

Thema's: nieuws

Opleidingscheque voor ergotherapeut Marlous Vogel

Ergotherapeut Marlous Vogel ontving uit handen van directeur Josephine Hofsté van Pro Education een opleidingscheque van € 500,-. Zij was de gelukkige winnares van een verloting onder de bezoekers van de stand van Pro Education tijdens het jaarcongres van Ergotherapie Nederland. Lees meer

Thema's: nieuws

“Ik breng het principe van Positieve Gezondheid van harte in de praktijk”

Al in 2012 introduceerde Machteld Huber een nieuwe definitieve van gezondheid. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan (http://www.allesisgezondheid.nl/content/positieve-gezondheid). Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de World Health Organization (WHO), die ook mijns inziens niet alleen sterk verouderd is, maar feitelijk geen recht doet aan waar het in het kader van gezondheid om zou moeten gaan.
 
Een positieve ontwikkeling ook, denk ik. Sterker nog, het had wel eerder mogen ontstaan. Vandaar ook mijn verbazing over het feit dat het concept zo tergend langzaam gemeengoed wordt. We zijn alweer zes jaar onderweg (!). Tot mijn grote vreugde zag ik de introductie van de nieuwe definitie van Machteld Huber door het genootschap Fysiotherapie (KNGF) op het jaarlijks congres vorig jaar, op de Dag van de Fysiotherapie. Goed dat de beroepsvereniging hier, eindelijk, expliciet aandacht aan besteedt. Maar wat we met de mond belijden is nog wat anders dan wat we in de praktijk daadwerkelijk doen. En zoals ik het tot op heden ervaar, zit daar nog een behoorlijke kloof tussen.
Lees meer

Thema's: nieuws

Positieve Gezondheid: een bruikbaar concept voor de fysiotherapeut

Regelmatig komen we als fysiotherapeuten het concept 'Positieve Gezondheid' tegen in berichtgeving. Maar wat houdt dit concept nu eigenlijk in en hoe kunnen we dit gebruiken in ons vakgebied? De definitie van gezondheid bepaalt in grote mate hoe de zorgverlening wordt georganiseerd. Omdat de definitie van de World Health Organization (WHO) inmiddels onbedoeld tot te veel medicaliseren van zorg lijkt te leiden en niet past bij de begeleiding van de almaar groter wordende groep van cliënten met chronische aandoeningen, heeft Machteld Huber in 2012 een nieuwe positieve definitie voor gezondheid geïntroduceerd die beter past bij de tijdsgeest van nu. Het nieuw geïntroduceerde concept van Machteld Huber heet 'Positieve Gezondheid'.
 
Positieve Gezondheid wordt gezien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Het accent komt meer op veerkracht te liggen en gezondheid wordt daarmee niet meer gedefinieerd als het volledig welbevinden. De invalshoek is dan niet meer primair op de ziekte maar op de mens gericht.
 
Positieve Gezondheid is een brede visie op gezondheid en heeft te maken met alle levensgebieden. Namelijk de zes dimensies. De mate van Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in het spinnenwebdiagram. De zes gezondheidsdimensies die Huber onderscheidt om ‘gezondheidswelzijn’ te meten zijn: lichaamsfuncties, mentale functies en –beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

Lees meer

Thema's: nieuws

Een persoonlijke zoektocht naar de meerwaarde van positieve gezondheid

Positieve Gezondheid is volgens Machteld Huber (deels) een reactie op de verouderde, niet werkbare definitie van gezondheid uit 1948 volgens de WHO. Volgens Machteld is deze niet meer van deze tijd en daar ben ik het helemaal mee eens!

Lees meer

Thema's: nieuws

Zelfmanagement: hoe goed bent u als coach?

Zelfmanagement is in toenemende mate een belangrijk begrip in de begeleiding van patiënten met vooral chronische aandoeningen en klachten. Dit blijkt ook wel uit het feit dat zelfmanagement een vast onderdeel in de zorgstandaarden is. De focus van zorgverleners komt niet alleen op curatie maar ook meer op preventie en zelfmanagement te liggen. Daarmee is het als fysiotherapeut dus van belang om, naast het zorg verlenen, goed inzicht te krijgen in hoe de stand van zaken is rond de eigen regie van de patiënt. Hoe goed kan de patiënt met zijn ziekte en de gevolgen daarvan omgaan, maar vooral: een goed leven hebben met deze ziekte? Als de patiënt zijn gedrag kan veranderen en iets doet met de adviezen, is er sprake van een sneller herstel en is er minder zorg nodig. Daarmee gaat de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. 

Lees meer

Thema's: nieuws

Meer aandacht voor Shared Decision Making

In de medische wereld is in toenemende mate aandacht voor Shared Decision Making (o.a. Legare 2008, van Til 2010). Naar mijn idee is SDM de essentie van Evidence Based Practice. In het model van EBP spelen drie facetten een rol. Als eerste de beschikbaarheid over de meest recente bevindingen van onderzoek (o.a. Fletcher en Fletcher, v.d. Velde).

Lees meer

Thema's: nieuws

Ouder worden – veranderingen in het slikken

Nederlanders worden over het algemeen steeds ouder. Volgens het CBS bestaat de Nederlandse bevolking voor 18,5% uit mensen met een leeftijd boven de 65 jaar (een groep van meer dan 3,1 miljoen mensen). In 1950 was dat nog maar 7,7% van de bevolking. Het gaat dus om een groeiende groep mensen. Ouder worden gaat gepaard met fysieke veranderingen.

Lees meer

Thema's: nieuws

Zelfmanagement is zo oud als de weg naar Kralingen…

Hip, modern, vernieuwend… verzin het maar. Zelfmanagement duikt de laatste jaren meer en meer op in allerhande documentatie over de gezondheidszorg. In de media, wetenschappelijke publicaties, internet. Het wordt breed uitgemeten in beleidsstukken van de overheid, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het komt niet te vergeten ook uit de hoek van de patiënt zelf. Mogen we het dan eigenlijk nog wel zo noemen? Deze termen suggereren zelfs dat zelfmanagement iets nieuws is. Dat het een ‘nieuwe’ visie op zorg is, mede ingegeven door de explosieve groei van zorg en zorgkosten.

Lees meer

Thema's: nieuws

  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > 

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden

Onze website maakt gebruik van cookies.

Accepteren