Visie op opleiden

Pro Education heeft veel ervaring met het opleiden van paramedische professionals. Wij weten als geen ander wat leren voor u en uw carrière betekent. Wij dragen daar graag aan bij met onze visie op leren.

Leren als groeien

Leren doet u altijd en overal, maar het is misschien alweer een tijd geleden dat u bewust bezig was met het verdiepen of verbreden van uw kennis en vaardigheden. In onze opleidingstrajecten bieden we u de mogelijkheid om uw beroepsidentiteit verder te ontwikkelen. Dit doen we door een opleidingsomgeving te bieden met ervaren docenten, die denken en doen stimuleren, en door u samen te brengen met medecursisten die ook  gemotiveerd zijn om te leren. Ons doel is dat u een volgende stap in uw carrière kunt zetten.

Leren als betrokken zijn

Leren heeft een meerwaarde als u leert met anderen. In onze opleidingen en cursussen ontmoet u vakgenoten die in andere werkomgevingen met dezelfde thema's bezig zijn. Ook de docenten zijn werkzaam in de relevante beroepspraktijk. Dit levert een boeiende uitwisseling van kennis en ervaring op en inspiratie voor uw eigen werkomgeving. Samen met deze vakgenoten gaat u met nieuwe materie aan de slag. Leren van en met elkaar staat centraal. In de wat langere opleidingstrajecten ontstaat een grote betrokkenheid bij elkaars ontwikkeling. Onze cursisten vormen samen een 'community of practice', waarin ze interesses, vragen en dilemma's met elkaar delen.

Leren als doen

Ons motto is dat u dat wat u vandaag leert, morgen kunt toepassen in uw eigen werkomgeving. Of in ieder geval kunt toetsen aan uw eigen werkomgeving. Bij nieuwe kennis die u tijdens de bijeenkomsten opdoet, staat de vertaling naar de werkpraktijk centraal. Maar hoe gaat u hier nu concreet mee aan de slag? Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen? Tussen de bijeenkomsten door krijgt u gerichte opdrachten en aanwijzingen om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Nieuwe vaardigheden kunt u direct gaan toepassen. In de vervolgbijeenkomsten kunt u daarna terugkoppelen of en hoe dit heeft gewerkt. Er is veel ruimte voor eigen casuïstiek en dilemma's; samen met uw docent en medecursisten probeert u hierin een stap of een niveau verder te komen. Ons streven is dat we met de deelnemers voortdurend 'pendelen' tussen theorie en praktijk.

Leren als ervaren

Als ervaren professional heeft u al de nodige bagage. Al deze nieuwe kennis en ervaringen geven u een plek binnen het referentiekader dat u al verworven heeft. Deze nieuwe kennis en vaardigheden krijgen zo hun betekenis. In onze opleidingstrajecten wordt daar een interessant element aan toegevoegd: het onderhandelen met medecursisten over betekenisgeving. Dit daagt u uit om uw eigen opvattingen en veronderstellingen te onderzoeken en vanuit meerdere perspectieven naar een situatie te kijken. Dit vergroot uw handelingsrepertoire. Ervaren betekent ook dat u al uw zintuigen inzet en uw ratio en gevoel op de juiste waarde weet te schatten.