Visie op opleiden

Over Pro Education

Pro Education heeft veel ervaring met het opleiden van paramedische professionals. Wij weten als geen ander wat leren voor jou en jouw carrière betekent. Wij dragen daar graag aan bij met onze visie op leren.

Leren als groeien

Leren doe je altijd en overal, maar het is misschien alweer een tijd geleden dat je bewust bezig was met het verdiepen of verbreden van je kennis en vaardigheden. In onze opleidingstrajecten bieden we je de mogelijkheid om je beroepsidentiteit verder te ontwikkelen. Dit doen we door een opleidingsomgeving te bieden met ervaren docenten, die denken en doen stimuleren, en door je samen te brengen met medecursisten die ook  gemotiveerd zijn om te leren. Ons doel is dat je een volgende stap in je carrière kunt zetten.

Leren als betrokken zijn

Leren heeft een meerwaarde als je leert met anderen. In onze opleidingen en cursussen ontmoet je vakgenoten die in andere werkomgevingen met dezelfde thema's bezig zijn. Ook de docenten zijn werkzaam in de relevante beroepspraktijk. Dit levert een boeiende uitwisseling van kennis en ervaring op en inspiratie voor je eigen werkomgeving. Samen met deze vakgenoten ga je met nieuwe materie aan de slag. Leren van en met elkaar staat centraal. In de wat langere opleidingstrajecten ontstaat een grote betrokkenheid bij elkaars ontwikkeling. Onze cursisten vormen samen een 'community of practice', waarin ze interesses, vragen en dilemma's met elkaar delen.

Leren als doen

Ons motto is dat je dat wat je vandaag leert, morgen kunt toepassen in je eigen werkomgeving. Of in ieder geval kunt toetsen aan je eigen werkomgeving. Bij nieuwe kennis die je tijdens de bijeenkomsten opdoet, staat de vertaling naar de werkpraktijk centraal. Maar hoe ga je hier nu concreet mee aan de slag? Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen? Tussen de bijeenkomsten door krijg je gerichte opdrachten en aanwijzingen om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Nieuwe vaardigheden kun je direct gaan toepassen. In de vervolgbijeenkomsten kun je daarna terugkoppelen of en hoe dit heeft gewerkt. Er is veel ruimte voor eigen casuïstiek en dilemma's; samen met je docent en medecursisten probeer je hierin een stap of een niveau verder te komen. Ons streven is dat we met de deelnemers voortdurend 'pendelen' tussen theorie en praktijk.

Leren als ervaren

Als ervaren professional heb je al de nodige bagage. Al deze nieuwe kennis en ervaringen geven je een plek binnen het referentiekader dat je al verworven hebt. Deze nieuwe kennis en vaardigheden krijgen zo hun betekenis. In onze opleidingstrajecten wordt daar een interessant element aan toegevoegd: het onderhandelen met medecursisten over betekenisgeving. Dit daagt je uit om je eigen opvattingen en veronderstellingen te onderzoeken en vanuit meerdere perspectieven naar een situatie te kijken. Dit vergroot je handelingsrepertoire. Ervaren betekent ook dat je al je zintuigen inzet en je ratio en gevoel op de juiste waarde weet te schatten.

Over Pro Education