Financieringsmogelijkheden

Over Pro Education

Wil jij paramedisch professional worden of je blijven ontwikkelen als paramedisch professional, dan is Pro Education hier de opleider voor. Wij begrijpen dat de kosten doorslaggevend kunnen zijn wanneer je overweegt om een opleiding of cursus te volgen. Op het gebied van financiering zijn er meer mogelijkheden dan je denkt. Voor zowel studenten, cursisten als werkgevers zijn er diverse financieringsmogelijkheden, waaronder vergoedingen, subsidies, regelingen, leningen en scholingsbudgetten. Het kan soms een uitdaging zijn om je weg te vinden tussen alle opties. Daarom hebben wij hier een overzicht gemaakt. 

Alle financieringen en subsidies in één overzicht?

Wil jij alle financieringen en subsidies overzichtelijk bij elkaar, zodat je dit rustig kunt bekijken in je eigen tijd? Vraag dan direct de brochure Financiering en Subsidie aan.

Vraag subsidiebrochure aan

Voor de student 

Ontdek de mogelijkheden.

LLLK (levenlanglerenkrediet) 

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een studielening van de overheid voor volwassenen die hoger onderwijs volgen. Je kunt jaarlijks een krediet ontvangen ter hoogte van je studiekosten, niet meer dan dat. De financiering dekt alle kosten met uitzondering van literatuur- en arrangementskosten. Het LLLK biedt de mogelijkheid om gedurende maximaal vijf jaar geld te lenen. Na het succesvol afronden van je opleiding heb je een periode van vijftien jaar om het geleende bedrag terug te betalen, tegen een zeer lage rente.

Bij Pro Education komen alle HBO-opleidingen (inclusief de bijbehorende korte programma’s) in aanmerking voor deze regeling. Lees meer over het levenlanglerenkrediet.

Transitievergoeding 

Bij onvrijwillig ontslag, ongeacht of dit via het UWV of de kantonrechter verloopt, heb je recht op een transitievergoeding van je werkgever. Deze vergoeding is bedoeld om je positie op de arbeidsmarkt te versterken of te verbeteren. Je kunt de transitievergoeding inzetten voor verdere persoonlijke ontwikkeling zoals het volgen van een opleiding of cursus. Voor uitgebreide informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.

Studiefinanciering (jonger dan 30 jaar) 

Je kunt studiefinanciering ontvangen wanneer je ingeschreven staat als student voor een opleiding. Deze financiering bestaat uit een rentedragende lening, een aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Je kunt zelf kiezen welke van de eerdergenoemde onderdelen je aanvraagt. Je dienst één keer een aanvraag in voor studiefinanciering. Vervolgens beoordeelt DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) jaarlijks of je recht hebt op studiefinanciering voor het komende studiejaar. Op de website van DUO kun je de exacte bedragen vinden die je kunt aanvragen. Het is belangrijk om te weten dat studiefinanciering geen gift is; in veel gevallen moet je het geleende geld later terugbetalen. Lees meer informatie over studiefinanciering

Voor de werkgever

Ontdek hoe werknemers met zakelijk voordeel kunnen studeren.

Belastingvoordeel 

Als werkgever kun je studiekosten van werknemers belastingvrij vergoeden. Let op: deze optie is alleen beschikbaar als er geen andere partij is die de kosten vergoedt en als de scholing gericht is op de persoonlijke of vakinhoudelijke ontwikkeling van de werknemer. Voor verdere informatie kun je terecht op de pagina Scholingskosten in de loonheffingen van de Belastingdienst.

MDIEU (Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden) 

De overheid ondersteunt sectoren die zich willen inzetten voor duurzame inzetbaarheid via MDIEU. Het MDIEU wordt verstrekt om kortdurende cursussen en workshops te bevorderen en heeft als doel zoveel mogelijk mensen in staat te stellen gezond en werkend de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Ontdek de mogelijkheden van de MDIEU.

Sectoren & Branches 

Ben je benieuwd naar de beschikbare subsidiemogelijkheden in jouw sector? Binnen Nederland zijn er ongeveer honderd opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) actief in verschillende arbeidsmarktsectoren. Een O&O-fonds ondersteunt werkgevers en vakbonden op het gebied van opleiding en ontwikkeling van werknemers. In cao’s zijn afspraken gemaakt over scholingsbudgetten. Het O&O-fonds ondersteunt werknemers met deze scholingsbudgetten. Dit op het gebied van (loopbaan)ontwikkeling en het op niveau houden van hun vakbekwaamheid. Het overzicht van alle O&O-fondsen kun je terugvinden op OOverzicht.nl

Wil je meer informatie? Download dan onze brochure of neem contact op met een opleidingsadviseur via telefoonnummer 020 – 5 677 999.
Over Pro Education