Actievere kinderen door slim ingericht schoolplein

Thema's

Thema's

Actievere kinderen door slim ingericht schoolplein

In een tijd waarin meer dan de helft van de jongeren onvoldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht naar bewegen en spelen uitgaan. Het schoolplein is een van de favoriete speelplekken van kinderen en vervult een belangrijke functie als speelplek waar de jeugd kan worden uitgedaagd om te bewegen.
 
Kinderen bewegen meer op een schoolplein wanneer dit schoolplein ingedeeld is in verschillende speelvelden. Deze speelvelden zorgen ervoor dat iedereen de ruimte krijgt om actief te bewegen. Daarnaast zorgen aangepaste pauzeroosters voor extra speelruimte.
 
VUmc en de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelden het bewegingsprogramma PLAYgrounds dat zich richt op zowel de fysieke aanpak en het gebruik van het schoolplein.
Ook werd elke klas voorzien van spelmateriaal. Dit stimuleert kinderen om de speelvelden optimaal te benutten. Het percentage leerlingen dat voldoende beweegt, steeg van 38,7 % naar 77,3 % dankzij een slim ingericht schoolplein, waarbij het schoolplein is ingedeeld in speelvelden. Dit concludeert Mirka Janssen van het VU medisch centrum in haar promotieonderzoek.
 
Tegenwoordig bestaan er ook zogenaamde ‘gezonde’ schoolpleinen, waarbij bewegen en spelen in een rookvrije omgeving centraal staat. Dit stimuleert de gezonde ontwikkeling van de jeugd. Op een gezond schoolplein kunnen kinderen tijdens én na school terecht.
 
Een slim ingericht schoolplein biedt kinderen een uitdagende omgeving om te spelen en te sporten. Goed voor de gezondheid en goed voor de sfeer op de school.
 
Wilt u meer leren over gezondheidsbevordering bij kinderen? Volg dan de cursus Het Gezonde Kind en DiëtetiekBeweegprogramma’s Vervolg Overgewicht/Obesitas bij kinderen of de cursus Werken in Groepen voor Kinderen met Longproblematiek.
 
Bron: Gezondheidsnet, Rijksoverheid

Thema's

Thema's