App registreert eten en bewegen

Thema's

Thema's

App registreert eten en bewegen

Het is moeilijk te weten te komen wat mensen precies doen en laten wat betreft dagelijks voedselgebruik en lichaamsbeweging. Vragenlijsten en dagboeken blijken nogal onbetrouwbaar en weinig valide, vandaar dat onderzoekers van de Universiteit van Maastricht een app hebben ontwikkeld die voeding en beweging onder studenten meet.

Dertig gemotiveerde hbo-studenten waardeerden de app positief, maar na een week deed al bijna de helft niet meer mee. Dit laat volgens de onderzoekers zien dat de mEMA-app een bruikbaar en ecologisch valide instrument is om voeding en beweging onder studenten te meten, maar dat compliance nog beperkt is. De 'Mobile-based Ecological Momentary Assessment' app stelde de studenten aanvankelijk vijf en later vier keer per dag een veertiental vragen over hun stemming op dat moment en hun voeding dan wel beweging in de afgelopen drie en een half uur. Daarnaast vulden de studenten voor en na het experiment vragenlijsten in en de deelnemers werden in groepsgesprekken op school gevraagd naar hun ervaringen. Van de deelnemers vulde 57 procent het online evaluatieformulier in. Hoewel de studenten zelf meenden vrij trouw te hebben meegedaan, bleek uit de registratie van de app dat de compliance aan het eind niet hoger lag dan 44 procent. Op dag één gebruikten alle dertig studenten ten minste eenmaal de app, op dag zeven nog veertien studenten. Het tijdstip van de dag maakte niet veel uit in respons; de totale respons op alle vragen daalde van 63 procent op de eerste dag tot 23 procent op dag zeven. De studenten achtten de app over het algemeen goed bruikbaar, maar vonden vooral dat ze te vaak of op ongelegen momenten werden lastiggevallen. Daar stond tegenover dat de studenten de app geregeld ook spontaan openden en de vragen invulden.

(Bron: NtVG)

Gerelateerde cursus: Cursus Paramedische Zorg Online: de E-therapeut

Thema's

Thema's