Dieetbehandeling bij ondervoeding kosteneffectief

Thema's

Thema's

Dieetbehandeling bij ondervoeding kosteneffectief

Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het OHDAZ (Overleg Hoofden Diëtetiek Academische Ziekenhuizen) en de NVD blijkt dat dieetbehandeling bij ondervoeding kosteneffectief is. Zo kan de opbrengst van de behandeling van patiënten met kanker in het maagdarmstelsel oplopen tot 42 miljoen. Bij behandeling van ondervoeding bij oudere ziekenhuispatiënten kan dit bedrag zelfs oplopen tot 78 miljoen euro.
 
Kwaliteit van leven
In dit onderzoek zijn niet alleen directe en indirecte kosten meegerekend, ook zijn bedragen toegekend aan de toename in de kwaliteit van leven die patiënten ervaren na behandeling door de diëtist. Een groot gedeelte komt, door een toename in de kwaliteit van leven en een afname in sterfte, bij de patiënten zelf terecht.
 
De kosteneffectiviteit van individuele dieetbehandeling bij ondervoede patiënten bleek ook al uit eerder SEO-onderzoek, waarin naar voren kwam dat ondervoeding leidt tot een langere ligduur in het ziekenhuis, extra ziekenhuiskosten voor de behandeling van de patiënten en sneller overlijden.
 
Financiële prikkel voor ziekenhuizen
Het is nu zaak het systeem van vergoedingen zo in te richten dat ook ziekenhuizen een financiële prikkel krijgen om diëtetiek aan te bieden. Tot nu toe betalen de ziekenhuizen de diëtetiek behandelingen wel, maar levert het hen op de korte termijn niet genoeg op om kostendekkend te werken. De volgende stap is dat de vergoeding van diëtetiek zo aangepast wordt dat het voor ziekenhuizen aantrekkelijker wordt om de behandeling uit te voeren.
 
Pro Education biedt een aantal cursussen aan op het snijvlak van ondervoeding en diëtetiek. Kijk voor meer informatie bij de cursusbeschrijvingen van Ondervoeding bij Ouderen en Diëtetiek of Oncologie en Diëtetiek of neem telefonisch contact op met een van onze opleidingsadviseurs.
 
Bron: www.nvdietist.nl

Thema's

Thema's