Drang tot afvallen verdwijnt voor einde dieet

Thema's

Thema's

Drang tot afvallen verdwijnt voor einde dieet

De drang tot afvallen bestaat al enkele maanden vóór het beginnen met een dieet, maar die drang verdwijnt ook weer ruim voordat er met het dieet gestopt wordt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen.

De onderzoekers gebruiken een wiskundig model om het proces van het beheersen van het lichaamsgewicht te beschrijven. Het netto effect van alle stimuli om al dan niet te gaan eten, noemen ze 'drang'. Ze gebruikten het computermodel voor de analyse van de gegevens van twee proefpersonen gedurende meer dan tien jaar. Het model laat zien dat de drang tot afvallen al een paar maanden vóór daadwerkelijk met een dieet wordt begonnen hoog is. En al een paar maanden voordat wordt gestopt met een dieet is de drang om af te vallen laag. De uitkomst van deze studie suggereert dat er gedurende een afslankdieet ruimte is om op de juiste tijd bij te sturen in de goede richting. Een beter begrip van het gevonden verschijnsel kan misschien helpen in het bereiken van een leefpatroon dat tot een stabiel gezond gewicht leidt. (Bron: UvW/Gezondheidsnet)

Gerelateerde cursus: Cognitieve Gedragstherapie bij Patiënten met Eetproblemen

Thema's

Thema's