Kinderen kopiëren elkaars eetgedrag

Thema's

Thema's

Kinderen kopiëren elkaars eetgedrag

Kinderen passen hun eetgedrag aan, aan dat van hun leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Kirsten Bevelander van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De gedragswetenschapper onderzocht of leeftijdgenoten elkaar beïnvloeden in voedselkeuze (gezond of ongezond) en voedselinname (veel of weinig snoepen). Ze deed dat met verschillende experimenten bij kinderen van de basisschoolleeftijd op hun eigen scholen en in een supermarkt.

Kinderen blijken elkaar inderdaad te beïnvloeden en dat kan ook onbewust gaan. Kinderen hebben vaak niet door dat ze het eetgedrag van een ander kopiëren. Het ene kind laat zich meer leiden door het gedrag van een leeftijdgenoot dan de ander. Kinderen met overgewicht hebben meer de neiging om in gezelschap van iemand die veel eet, ook veel te eten, terwijl kinderen met een gezond gewicht eerder stoppen met eten. Ook kinderen met een laag zelfbeeld zijn meer geneigd zich aan te passen aan het eetgedrag van een ander. Dat sociale invloed zo sterk werkt, is te gebruiken om gezond eetgedrag te bevorderen, denkt de promovenda. Kinderen gaan bijvoorbeeld ook minder eten als een leeftijdgenoot minder eet, en ze zijn te beïnvloeden om gezondere producten te kiezen. (Bron: Radboud Universiteit)

Gerelateerde cursussen en opleidingen:
HBO Begeleiden van Kinderen met Overgewicht
Kinderdiëtetiek en Voeding bij het Gezonde Kind
Ondervoeding bij Kinderen en Diëtetiek

Thema's

Thema's