Nederlander wordt minder zwaar

Thema's

Thema's

Nederlander wordt minder zwaar

Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een enorme obesitascrisis in Europa, is in Nederland het aantal mensen met overgewicht juist afgenomen. Ook het aantal mensen met obesitas neemt af in Nederland. Die daling zal naar verwachting verder doorzetten. Het percentage mannen met obesitas zakt verder van 10 naar 8 procent en bij vrouwen van 13 naar 9 procent.
 
Achterstandswijken
De daling van overgewicht bij kinderen is volgens hoogleraar Voeding en Gezondheid, Jaap Seidell, te danken aan goed beleid. Al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw heeft bij alle kabinetten het voorkomen van overgewicht bij kinderen prioriteit. Dit beleid richt zich vooral op de achterstandswijken, waar veel kinderen te dik zijn. Scholen, kinderopvang en gemeenten werken samen om gezonder eten en meer bewegen te stimuleren.
 
Groeiende aandacht
Daarbij gaat het om moeders gezond leren koken, kinderen leren water te drinken in plaats van frisdrank en het organiseren van sportactiviteiten. Volgens het Voedingscentrum werkt deze strategie. “Programma’s voor gezonde schoolkantines, de groeiende aandacht voor gezond eten in de media werpen vruchten af”, aldus woordvoerster Astrid Postma.
 
Fietsen
Hoogleraar Gezondheidswetenschappen Martijn Katan heeft ook nog een andere verklaring voor de gezondheid van Nederland, namelijk fietsen. Er wordt nergens in Europa zo veel gefietst als in Nederland. Daar wordt ongemerkt behoorlijk wat energie verbruikt. Toch is er nog wel werk aan de winkel, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het zijn mooie resultaten, maar er is nog steeds veel overgewicht.
 
Werkt u in het onderwijs, de sportwereld of in de gezins- en jeugdzorg? De zeer praktijkgerichte HBO-opleiding Overgewicht bij Kinderen van Pro Education is speciaal ontwikkeld voor iedereen die kinderen met overgewicht en hun ouders op een verantwoorde manier wil begeleiden. Met de cursus Overgewicht en Obesitas bij Kinderen en Diëtetiek kunt u zich als diëtist specialiseren in het behandelen van kinderen met obesitas. Voor fysiotherapeuten die belangstelling hebben voor het bevorderen van lichaamsbeweging bij kinderen met overgewicht ontwikkelde Pro Education de Leergang Beweegprogramma’s Overgewicht/Obesitas bij Kinderen en de Cursus Beweegprogramma’s Vervolg Overgewicht/Obesitas bij kinderen.
 
Bron: Nationale Onderwijsgids/Leeuwarder Courant

Thema's

Thema's