Nieuw beweeg- en educatieprogramma

Thema's

Thema's

Nieuw beweeg- en educatieprogramma

Bewegen is goed voor iedereen. Ook, of misschien wel juist, voor ouderen met een verstandelijke beperking. Het nieuwe beweeg- en educatieprogramma GOUD (Gezond Ouder met een verstandelijke beperking) helpt begeleiders en hulpverleners hier op een verantwoorde en aantrekkelijke manier vorm aan te geven. Het programma is de afgelopen acht maanden getest met 66 deelnemers en het blijkt dat zij meer zijn gaan bewegen, fitter zijn geworden wat betreft kracht en uithoudingsvermogen en gezonder zijn geworden voor wat betreft cholesterol en bloeddruk.

Fitter, actiever en gezonder. Het beweeg- en educatieprogramma ‘Met plezier bewegen om fit te worden en te blijven’ is speciaal ontwikkeld voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Met dit beweeg- en educatieprogramma kunnen instellingen meteen aan de slag. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking te weinig bewegen, vooral omdat ze voor deelname aan beweegactiviteiten afhankelijk zijn van anderen. Daarnaast hebben ze vaak een beperkt lichaamsbesef, terwijl dat een voorwaarde is om gericht lichaamsdelen te kunnen bewegen. Daarom is er behoefte aan aangepaste beweegactiviteiten en verantwoorde beweegprogramma’s die worden begeleid door speciaal opgeleide professionals. Het beweeg- en educatieprogramma is bedoeld voor dag- en ontmoetingscentra voor volwassenen en ouderen met een lichte of matige verstandelijke beperking en bestaat uit twee onderdelen. In het beweegprogramma werken bewegingsagogen samen met activiteitenbegeleiders en het educatieprogramma bestaat uit opdrachten, oefeningen, werkbladen, informatiebladen en foto’s. Het programma is opgebouwd rond tien thema’s die aansluiten bij de beleving en ervaring van de deelnemers. Het programma is ontwikkeld op het Kennisplein Gehandicaptensector, samen met onder andere het Erasmus MC en de afdeling Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. (Bron: Medicalfacts)

Thema's

Thema's