Onderzoekers vinden oorzaak hardnekkige obesitas

Thema's

Thema's

Onderzoekers vinden oorzaak hardnekkige obesitas

Het is een bekend probleem: mensen met extreem overgewicht die er maar niet in slagen om op gewicht te blijven nadat ze zijn afgevallen. Maastrichtse onderzoekers denken nu echter te weten wat de oorzaak is. In een onderzoek hebben ze de genen van dertig mensen met extreme obesitas met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat bij deze mensen vaker dan verwacht een afwijking zit in een van de genen die bepaalde verbindingen leggen in de hersenen.

‘Het komt erop neer dat het gaat om mensen die het moeilijk hebben met het schakelen van de ene gewoonte naar de andere’, legt hoogleraar functionele genetica van de Universiteit Maastricht Edwin Mariman uit. ‘Sommige mensen hebben veel meer moeite met het veranderen van oude, vastgeroeste gewoontes zoals veel te veel eten. In ons onderzoek zijn we gestuit op afwijkingen in genen die hier iets mee te maken lijken te hebben.’ Mariman denkt dat deze wetenschap in de toekomst wellicht gebruikt kan worden om extreem overgewicht te voorkomen. ‘We kunnen dan zoeken naar afwijkingen in de genen van jonge mensen die geneigd zijn tot overeten. Als blijkt dat ze de genafwijking hebben, kunnen we ze beter begeleiden. Zo kunnen we voorkomen dat deze mensen, die slecht kunnen stoppen met een aangeleerde gewoonte, überhaupt obesitas ontwikkelen. Voorkomen dus, in plaats van genezen.’

(Bron: ANP)

Thema's

Thema's