Patiënt wil beheer eigen gezondheidsdossier

Thema's

Thema's

Patiënt wil beheer eigen gezondheidsdossier

Patiëntenfederatie NPCF wil voor iedere patiënt een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). In een PGD kunnen patiënten hun medische dossier inzien, zelf bepalen met wie ze gegevens delen, aanvullende informatie (bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen) aanleveren aan hun arts en bijvoorbeeld een dagboek bijhouden van klachten. Ook moet het hiermee mogelijk worden om medische apps te koppelen aan het PGD, bijvoorbeeld een app om het gebruik van medicijnen bij te houden.

De NPCF heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat het voor patiënten mogelijk is om  de eigen medische gegevens elektronisch in te zien. Dat kan nog steeds niet.

Als het aan de NPCF ligt, krijgen patiënten altijd de mogelijkheid om regisseur te zijn van hun eigen zorg en behandeling. Ze zijn dan niet langer uitsluitend afhankelijk van zorgverleners voor de toegang tot de eigen medische gegevens. Het PGD is veel meer dan een kijkdoos om naar je eigen medische gegevens te kijken. Het is bedoeld als een gereedschapskist die door patiënt en (als de patiënt dat wil) de zorgverlener wordt gebruikt in de behandeling. Een voorbeeld: een patiënt bezoekt de huisarts. Deze schrijft een recept uit. Daarmee gaat de patiënt naar de apotheek, waar hij medicijnen meekrijgt. Als deze informatie naar het PGD van de patiënt gaat, heeft deze een handig overzicht van de medicijnen en op welke momenten hij die moet innemen. Als de patiënt een app aan zijn PGD koppelt, waarmee hij zijn medicijngebruik bijhoudt, levert dat informatie op die voor de huisarts en de apotheek belangrijk is: het daadwerkelijke medicatiegebruik van de patiënt, inclusief de medicijnen die de patiënt bij de drogist heeft gehaald. Die informatie kan weer ten goede komen aan de behandeling, bijvoorbeeld bij de ondersteuning van de therapietrouw. In de Nationale Implementatie Agenda (NIA) eHealth van artsenfederatie KNMG, Zorgverzekeraars Nederland en patiëntenfederatie NPCF is het PGD benoemd als een van de speerpunten voor de komende jaren. Samenwerking tussen patiënten, zorgverleners en verzekeraars is noodzakelijk om belangrijke randvoorwaarden, zoals standaardisatie, te realiseren. (Bron: NPCF)

Thema's

Thema's