Prenatale leefstijladviezen niet direct effectief

Thema's

Thema's

Prenatale leefstijladviezen niet direct effectief

Te dikke zwangere vrouwen die tijdens de zwangerschap leefstijladviezen opvolgen, krijgen even vaak een kind met een gewicht boven de P90 als te dikke vrouwen die niet aan hun leefstijl werken. De interventie vermindert echter wel het aantal kinderen met een geboortegewicht boven de 4.000 gram. Dat concludeert een groep Australische onderzoekers op basis van hun gerandomiseerde onderzoek.
 
Een geboortegewicht boven de 4.000 gram betekent een verhoogd risico op overgewicht of obesitas op latere leeftijd. De auteurs vinden het daarom belangrijk om de gewichtsontwikkeling van de bestudeerde neonaten te volgen. Wellicht voorkomen prenatale leefstijladviezen wel overgewicht en obesitas op latere leeftijd. Volgens eerdere reviews bleken prenatale leefstijladviezen geschikt om maternale gewichtstoename tijdens de zwangerschap te voorkomen. Het effect van gezonder leven op klinische uitkomstmaten bij moeder en kind is echter onbekend. Tussen juni 2008 en december 2011 werden daarom ruim 2.200 vrouwen uit drie grote ziekenhuizen in Adelaide (random gekozen) onderzocht. De vrouwen waren tussen de tien en twintig weken zwanger van een eenling en hadden een BMI van minstens 25. De helft van de vrouwen kreeg naast de standaardzorg adviezen op het gebied van voeding, beweging en gedrag. De onderzoekers analyseerden gegevens van 2.152 moeders en 2.142 levendgeborenen. Er kwamen evenveel zware baby’s ter wereld in de interventiegroep als in de controlegroep. Baby’s van controlemoeders wogen echter significant vaker minimaal vier kilo dan baby’s van interventiemoeders. De gemiddelde vrouw kwam tijdens haar zwangerschap zo’n negen kilo aan, ongeacht in welke groep zij zat.

(Bron: NTvG)

Thema's

Thema's