Te dikke kinderen lijken vaak op hun ouders

Thema's

Thema's

Te dikke kinderen lijken vaak op hun ouders

Kinderen die te dik zijn hebben vaak ouders of verzorgers die ook met overgewicht kampen. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS en RIVM. Daarnaast blijkt dat kinderen uit een gezin met een laag inkomen vaker overgewicht hebben dan kinderen uit de hoogste inkomensgroep.
 
De cijfers spreken voor zich: van kinderen van wie beide ouders te dik zijn, heeft 17 procent zelf ook overgewicht. Hebben de ouders of verzorgers een normaal postuur, dan ligt het percentage een stuk lager: 6 procent. Als beide ouders te zwaar zijn, en ten minste een van hen obesitas heeft, heeft bijna een kwart van de kinderen overgewicht.
 
Kinderen uit laagste inkomensgroep
Er is nog een interessant feit naar voren gekomen. Kinderen die uit een gezin komen in de laagste inkomensgroep zijn vaker te zwaar dan kinderen die onder de hoogste inkomensgroep vallen. In het eerste geval geldt dat voor bijna één op de vijf kinderen, in het tweede geval voor ruim één op de twintig kinderen.
De woonomgeving van de kinderen lijkt ook van invloed te zijn. Kinderen die in de vier grootste gemeenten wonen – Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag – hebben vaker overgewicht dan kinderen daarbuiten: 18 procent tegenover 11 procent. Hier speelt mee dat in de grote steden huishoudens met een lager inkomen en een niet-Westerse achtergrond relatief vaak voorkomen.
 
Cursussen en opleidingen
Wilt u kinderen helpen die met overgewicht kampen? Pro Education biedt diverse cursussen en opleidingen, zoals HBO KinderobesitasHBO Voeding en Gezondheid en MHBO Voeding en Diëtetiek.
 

Bron: Gezondheidsnet.nl 

Thema's

Thema's