Voeding en beweging belangrijk voor kinderen met kanker

Thema's

Thema's

Voeding en beweging belangrijk voor kinderen met kanker

Bij oncologische patiënten is snel sprake van een verslechtering van de voedingstoestand. Met name bij kinderen levert het veel problemen op. Ze eten weinig omdat het eten niet lekker smaakt of willen juist de hele dag door eten door de dexamethason, de duurdere variant van prednison. Enerzijds is er dus een groep met kinderen die veel afvalt en zelfs ondervoed raakt en anderzijds een groep met kinderen die juist meer aankomt. Deze verscheidenheid zorgde ervoor dat kinderverpleegkundige en onderzoeker Aeltsie Brinksma van het Universitair Medisch Centrum Groningen een onderzoek startte. Ruim 130 respondenten werkten hieraan mee en daarmee is het een van de grootste studies op dit gebied. 
 
Slechte voedingstoestand
Het onderzoek toont aan dat er op dit moment meer kinderen een slechte voedingstoestand hebben dan dat er tot nu toe werd aangenomen. Gedurende de behandeling van deze kinderen heeft ongeveer 35 procent te maken met ernstig gewichtsverlies en 17 procent heeft te maken met een te lage spiermassa. Bij deze groep kinderen is de problematiek rondom de voedingstoestand erg divers. Een slechte voedingstoestand kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het leven, aldus Brinksma. Zodra deze kinderen te maken krijgen met gewichtsverlies is er een grotere kans op infecties en bij ondervoede kinderen is zelfs sprake van een verslechtering van de overlevingskansen. Voor kinderen die juist veel zijn aangekomen in gewicht is het belangrijk dat er wordt gelet op de verhouding tussen de sondevoeding en het bewegingspatroon.
 
Behandeling
Het advies vanuit Brinksma naar behandelaars toe is dat er gezorgd moet worden voor goede voeding, tijdig stoppen met sondevoeding en het stimuleren van beweging. Het UMCG is direct een vervolgonderzoek gestart,  hulpverleners gaan hierin met kinderen en ouders aan de slag om programma’s te ontwikkelen rondom adequaat eten en bewegen.
 
Wilt u meer weten over de effecten van voeding en beweging bij oncologische patiënten? Bekijk dan eens onze cursussen Oncologie en DiëtetiekWerken in Groepen voor Kinderen in de OncologieLeergang OncologieFysiotherapeutische Oncologische Nazorg – Basis of Beweegprogramma Vervolg Oncologie.
 
Bron: Zorgkrant

Thema's

Thema's