Betere zorg dankzij e-health

Thema's

Thema's

Betere zorg dankzij e-health

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn gaan met zorgpartijen bekijken hoe de verschillende toepassingen van e-health beter van de grond kunnen komen. Door de nieuwe technologieën kan er op afstand worden gecommuniceerd tussen zorgverlener en patiënt, waardoor de zorg gemakkelijker en aantrekkelijker kan worden ingepast in het dagelijks leven. De zorg rondom een patiënt is hierdoor beter georganiseerd, omdat de patiënt zelf de regie in handen heeft.
 
De omslag naar e-health gaat er daarnaast voor zorgen dat er meer ruimte komt voor de menselijke kant van de zorg. De technologie neemt de zorgverleners namelijk veel werk uit handen waardoor zij patiënten meer persoonlijke aandacht kunnen bieden. Meer kwaliteit van leven, meer gezondheid en meer comfort behoren ook tot de resultaten. Om dit te behalen zijn er 3 ambities geformuleerd voor de komende 5 jaar:
 
  1. 80 procent van de chronisch zieken krijgt direct toegang tot bepaalde medische gegevens (medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen). Het effect hiervan is dat mensen zich bewuster worden van hun eigen gezondheid en eventuele fouten in dossiers sneller kunnen worden opgespoord.
  2. 75 procent van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen mag, indien zij hiertoe in staat zijn, zelfstandig metingen uitvoeren. Zo kunnen zij de voortgang van hun ziektebeeld volgen en aan de hand van feedback meer inzicht krijgen in het effect van hun gedrag op hun ziekte, waardoor het eenvoudiger wordt trouw te blijven aan de therapie.
  3. Iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt, krijgt de mogelijkheid om 24 uur per dag via een beeldscherm met een zorgverlener te communiceren. Dit zal eraan bijdragen dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen.
Om bovenstaande ambities te kunnen realiseren en om de mogelijkheden van e-health optimaal te benutten, wordt er in de komende periode bekeken hoe de informatie-uitwisseling tussen de verschillende systemen kan worden verbeterd. In de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg, aanspraak wijkverpleging, Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning is er meer ruimte gecreëerd om het gebruik van e-health in te kunnen zetten als onderdeel en ondersteuning van de zorg.
 
Bent u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt en wilt u meer weten over de verschillende toepassingen van e-health? Bekijk dan eens onze cursus Paramedische Zorg Online: de E-therapeut
 
Bron: Fysioweb

Thema's

Thema's