CZ verzekerden alleen nog bij ParkinsonNet

Thema's

Thema's

CZ verzekerden alleen nog bij ParkinsonNet

Verzekerden van zorgverzekeraar CZ met de ziekte van Parkinson die beginnen met ergotherapie mogen alleen nog behandeld worden door eerstelijns paramedici die aangesloten zijn bij ParkinsonNet. De belangrijkste reden daarvoor is verbetering van de kwaliteit van zorg. Voor ergotherapeuten die geen lid zijn van ParkinsonNet en wel cliënten hebben met Parkinson is 2013 een overgangsjaar waarin zij er voor kunnen kiezen om zich te specialiseren en aan te sluiten bij ParkinsonNet. 

Een nadeel van de maatregel van CZ kan zijn dat Parkinsonpatiënten soms verder moeten reizen om een paramedisch zorgverlener te vinden die aangesloten is bij ParkinsonNet. Daarom kunnen Parkinsonpatiënten dit jaar nog terecht bij hun huidige therapeut. Als nieuw gediagnosticeerde Parkinsonpatiënten ver moeten reizen, zal de zorgverzekeraar overleggen met ParkinsonNet of er wellicht iemand in de betreffende regio of stad kan worden benaderd om zich bij deze organisatie aan te sluiten. ParkinsonNet wil iedere patiënt met Parkinson of atypisch Parkinsonisme kunnen garanderen dat zij beter af zijn bij een ParkinsonNet-zorgverlener. Om dit te bereiken, gaat de organisatie minimale eisen stellen aan paramedische zorgverleners om het predicaat ‘ParkinsonNet zorgverlener’ te mogen voeren en wordt de kwaliteit van de geleverde zorg door ParkinsonNet zorgverleners transparant gemaakt voor patiënten en collega’s. Kortom, de voorwaarden voor deelname worden aangescherpt.

 

Bron: Ergotherapie Nederland

Thema's

Thema's