E-health kan een miljard opleveren

Thema's

Thema's

E-health kan een miljard opleveren

De mogelijkheden voor e-health en selfmanagement worden nog onvoldoende benut. Er valt vooral buiten de zorg een productiviteitswinst van een miljard euro te behalen. Dat is de conclusie van twee onderzoeken die in opdracht van VWS zijn gedaan.

Het onderzoeksbureau APE heeft met de Universiteit van Maastricht voor vijf aandoeningen in kaart gebracht wat de winst is van online dienstverlening, telezorg en andere ICT-toepassingen. Het gaat om astma, hartfalen, trombose, diabetes en depressie. Dit leidt tot minder sterfte, minder ziekenhuisopnames en geeft patiënten meer regie over hun eigen leven.

Dat er niet voldoende wordt ingezet op e-health, komt doordat het vooral partijen buiten de zorg zijn die financieel profiteren van e-health. Werkgevers, uitkeringsinstanties en verzuimverzekeraars hebben als voordeel dat werknemers eerder en vaker aan het werk kunnen. Het ligt voor de hand om hen meer te betrekken bij de invoering van e-health en selfmanagement. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn soms huiverig om te investeren in e-health, omdat ze onvoldoende zicht hebben op wat hen investering gaat opleveren qua doelmatigheid. Maar e-health heeft een keerzijde als er niet goed is nagedacht over wat de meerwaarde is voor een bepaalde doelgroep, waarschuwt hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Kim Putters. “Patiënten kunnen de hele dag hun eigen ziektebeeld volgen. Dat is bij bepaalde patiëntengroepen, zoals manisch depressieven, juist helemaal niet goed. Dan zijn ze nog meer met hun ziekte bezig en worden ze nog afhankelijker van artsen. E-health is meer dan techniek. Het krijgt alleen zin in de dialoog tussen patiënten en behandelaars. Artsen moeten er goed over nadenken voor wie ze e-health gebruiken en hoe ze dat doen.”

(Bron: Zorgvisie)

Thema's

Thema's