Effect van veranderingen in langdurige zorg

Thema's

Thema's

Effect van veranderingen in langdurige zorg

Het NIVEL brengt een rapport uit over het monitoren van de veranderingen in de langdurige zorg. De publicatie biedt een inventarisatie van de indicatoren en instrumenten die er zijn en die nog nodig zijn om de ontwikkelingen in de langdurige zorg te volgen.

De doelstelling van de overheid is om ervoor te zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening, lichamelijk, verstandelijk of psychisch, kwalitatief goede zorg beschikbaar is tegen voor de samenleving aanvaardbare kosten. Daarbij wordt uitgegaan van wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Voor hulp en ondersteuning spreken mensen eerst hun eigen sociale netwerk en financiën aan. Maar wie niet meer voor zichzelf kan zorgen, krijgt altijd zorg en voor de meest kwetsbaren is er zorg beschikbaar in een instelling. Om de effecten van deze beleidsdoelstelling ook buiten de muren van zorginstellingen te kunnen volgen, zijn behalve indicatoren voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning, ook indicatoren nodig over autonomie, zelfredzaamheid en welbevinden. Op dit moment zijn die nog onvoldoende beschikbaar. Ook voor de betrokkenheid in de samenleving moeten nieuwe indicatoren worden ontwikkeld en gemeten, stellen de onderzoekers. Een nieuw afzonderlijk meetsysteem is niet nodig, wel moet er een ‘regisseur’ komen die de diverse meetgegevens bundelt. Want effecten constateren is één ding, maar je wilt ook weten waardoor die effecten soms wel en soms niet optreden, aldus het rapport.

(Bron: Nivel)

Thema's

Thema's