Ergotherapie aan huis

Thema's

Thema's

Ergotherapie aan huis

In de regio Purmerend bezoeken veertien ergotherapeuten van Evean bewoners in hun eigen huis om te kijken hoe een gewenste situatie kan worden gerealiseerd. “De regie ligt bij de cliënt. Wat is er voor hem of haar belangrijk op een dag en wat wil hij graag doen? Hierbij denken wij in mogelijkheden en niet in beperkingen,” zegt Anna Koel, teamleider extramurale ergotherapie.

De Evean-ergotherapeuten kijken naar de dagelijkse handelingen en activiteiten in de eigen omgeving van de cliënt. Vaak zitten deze zo vastgeroest in de dagelijkse gang van zaken, dat ze zich niet realiseren dat het ook op een andere, makkelijkere manier kan. Hulpmiddelen worden pas op het laatst ingezet. Door op een andere manier een bepaalde handeling te doen, kan dat energie en pijn schelen. Denk aan huishoudelijke activiteiten als koken, strijken en wassen, maar ook aan hobby’s als tuinieren. Er is aandacht voor hoe de cliënt beweegt, hoe de omgeving is ingericht en of er bijvoorbeeld valgevaar is. De dag wordt als het ware doorgelicht en lastige en energie kostende activiteiten worden geobserveerd. Als er sprake is van een probleem op het gebied van iemands belasting en belastbaarheid, wordt er begonnen om activiteiten gedurende een week in kaart te brengen. Met een activiteitenweger worden punten gegeven aan alle dagelijkse activiteiten. Hiermee krijgt de cliënt inzicht en kan hij zijn dagen beter plannen en betere keuzes maken voor zaken die echt van belang zijn. Naast de ergotherapeuten met de verschillende specialisaties qua ziektebeelden, is er ook een ergotherapeut die zich bezighoudt met de ergonomische styling van de woning. Door het wijkgericht werken is er nauw contact met de samenwerkingspartners, zoals huisarts, wijkverpleging of fysiotherapeut. Via de basisverzekering wordt tien uur per kalenderjaar vergoed. Zodra de ergotherapeut en de cliënt tevreden zijn, wordt de therapie beëindigd. (Bron: Waterland Dichtbij)

Thema's

Thema's