Groei zorgkosten blijft historisch laag

Thema's

Thema's

Groei zorgkosten blijft historisch laag

Ruim 80 procent van zorgkostengroei hangt samen met de groei van de economie. De economische depressie leidt de komende jaren tot een minimale groei van de zorgkosten.

Dat concludeert Gupta Strategists na een analyse van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp), de inflatie en de zorgkosten over de afgelopen 35 jaar.

Het bbp verklaart voor 50 procent de zorgkostengroei, terwijl de inflatie verantwoordelijk is voor 20 procent groei. Uit het onderzoek blijkt dat de zorgkosten mee bewegen met de economie. De ontwikkeling van de economie werkt met een vertraging door in de zorgkosten. Veranderingen in het bbp werken tot zes jaar later door, de inflatie tot twee jaar later. Een mogelijke oorzaak is dat politieke beslissingen tijd kosten en daarom later pas effect sorteren. Ook investeringsbeslissingen van zorgaanbieders kunnen een rol spelen. Het proces vanaf het besluit totdat de investering daadwerkelijk wordt gedaan, duurt enkele jaren. Consumenten bezuinigen bovendien pas als laatste op gezondheidszorg. Verder manifesteren groei- of krimptrends zich pas na twee tot drie jaar in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Op basis van de huidige economische ontwikkelingen verwacht Gupta de komende jaren een nominale groei van de zorgkosten van tussen de 1 en 3 procent. De reële groei, zonder inflatie, zal 1,5 tot 2,5 procent lager liggen. Gupta pleit ervoor om beleid mede te bepalen met behulp van zorgkostenmodellen die rekening houden met economische ontwikkelingen. (Bron: Zorgvisie)

Thema's

Thema's