Mechanisme achter Parkinson opgehelderd

Thema's

Thema's

Mechanisme achter Parkinson opgehelderd

Een slecht functionerende afvalopruimdienst in hersencellen blijkt de oorzaak achter de erfelijke vorm van de ziekte van Parkinson. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers van het Albert Einstein College of Medicine in New York in Nature Neuroscience.
De wetenschappers keken specifiek naar de erfelijke variant van de ziekte van Parkinson. Daarvan is bekend dat een mutatie in het zogenaamde LRRK2-gen vaak de aanstichter is. Maar hoe die mutatie leidt tot de opstapeling van het eiwit alfa-nucleine in hersencellen, de belangrijkste oorzaak van parkinson, was onbekend. Nu blijkt dat de mutatie leidt tot een verstoord afvalopruimsysteem. Cellen hebben een speciaal systeem, autofagie genaamd, dat er voor zorgt dat overbodige of kapotte eiwitten opgeruimd worden. Bij dit autofagieproces worden de eiwitten gelabeld en vervolgens getransporteerd naar een afvalbak vol zuur, waarin ze afbreken. De losse onderdelen die dit oplevert, worden weer hergebruikt. Bij mensen met een LRRK2-mutatie werkt dit afvalmechanisme niet goed. Met name het eiwit alfa-nucleine wordt niet de zuurbak in gegooid en stapelt zich daardoor op in de cel. Als dat maar lang genoeg duurt, gaat dat problemen opleveren, waardoor de ziekte van Parkinson een feit wordt. Met deze kennis is het mogelijk om gerichter te zoeken naar een behandeling. Op dit moment zijn de onderzoekers bezig met het testen van stoffen die het autofagieproces stimuleren, om zo wellicht parkinson te genezen of in te dammen.
(Bron: Nu.nl)

Thema's

Thema's