Meer aandacht voor Shared Decision Making

Thema's

Thema's

Meer aandacht voor Shared Decision Making

In de medische wereld is in toenemende mate aandacht voor Shared Decision Making (o.a. Legare 2008, van Til 2010). Naar mijn idee is SDM de essentie van Evidence Based Practice. In het model van EBP spelen drie facetten een rol. Als eerste de beschikbaarheid over de meest recente bevindingen van onderzoek (o.a. Fletcher en Fletcher, v.d. Velde).
 
Maar met alleen onderzoek zijn we er niet. Om SDM volledig vorm te geven, moet de mening van de cliënt worden meegenomen in het verstrekken van zorg. Of van de patiënt als u dit liever zegt, al geeft het wellicht al een accentverschil of u over de cliënt, patiënt of hulpvrager spreekt. Maar wat als de cliënt onbewust onbekwaam is? Wat doen we dan als professional? Legare geeft aan dat tijd een belangrijke factor is. Goed doorvragen wat iemand zelf wil, vraagt soms meer tijd dan we hebben of wellicht ook willen besteden.

Wat er leeft bij de cliënt

Het doet me denken aan de inhoud van de cursus Health Counseling van Frans Gerards in een van zijn laatste scholingen. Mocht u meer willen weten, het boek is en blijft een aanrader! Op pagina 1 staat het al genoemd: veel van onze interventies, adviezen en andere bemoeienissen als zorgprofessional worden niet toegepast. Het is dus des te belangrijker om datgene wat we doen, aan te bieden volgens aspecten van SDM. Als we de cliënt niet tijdig van informatie voorzien en niet meenemen in denkstappen, als we overwegingen niet delen en niet stilstaan bij wat er leeft bij de cliënt, is er grote kans dat het advies niet wordt opgevolgd.
 
Er wordt ook wel gesproken over het fenomeen cliëntgericht werken. Naar mijn idee is dat niet klakkeloos volgen wat de cliënt wil. Een professionele analyse maken en deskundig en kritisch blijven, zijn naar mijn idee even belangrijk. Dit dan voorleggen aan de cliënt, die wellicht een andere idee heeft, is erg verhelderend. Dat de cliënt wat anders wil dan de professional adviseert, komt natuurlijk voor. Maar wat dan?

Shared Decision Making werkt

Ik ben ervan overtuigd dat Shared Decision Making werkt. Veel professionals denken dit toe te passen. Maar ik vraag me af of dit echt wel zo is. Het vraagt nogal wat van de professional. Het oog hebben voor bewuste en onbewuste motieven bij de cliënt is een ingewikkeld proces. Recente onderzoeken volgen, gesprekstechnieken hanteren of andere methodes inzetten om de mening van de cliënt op tafel te krijgen en dan nog onze eigen professionele mening eraan toevoegen, is een complex proces. Tenslotte zijn we ook zelf onderhevig aan bias.
 
Het werken in de zorg is voor mij interessant doordat je even in de ‘gezondheidswereld’ van de ander mag meewandelen. Een volwaardig persoon met eigen gedachten, gevoelens en ervaringen waar je meer van mag weten, zien en ervaren. De ideeën van de ander kunnen enorm verschillen van je eigen normen en waarden en dat maakt het voor mij boeiend. Even naar een andere wereld zonder te reizen, maar wel met een behandeltafel ertussen en wellicht een kop koffie erbij. Dan is het natuurlijk heerlijk als de drie werelden van onderzoek, de mening van de professional en de mening van de cliënt zich uiteindelijk op hetzelfde eiland bevinden. Share your decision!
 
Jantina Kroese, ergotherapeut en klinisch epidemioloog

Thema's

Thema's