Nieuwe scholingseis voor complementair werkende therapeuten

Thema's

Thema's

Nieuwe scholingseis voor complementair werkende therapeuten

Voor 1 januari 2017 moeten complementair werkende therapeuten een opleiding medische en/of psychosociale basiskennis op HBO-niveau hebben afgerond. Dit, zodat hun patiënten aanspraak kunnen maken op een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, voor zover dit in de polisvoorwaarden is vermeld als eis. Pro Education zet zich als opleider voor paramedici in om therapeuten te helpen bij het voldoen aan deze nieuwe scholingseis.

Tjeerd Lont is voorzitter van de SRBAG, het registratie-instituut dat de kwaliteit bewaakt van een groot aantal beroepsverenigingen in de complementaire zorg en de daarbij aangesloten leden. Vanuit de SRBAG wordt strikt toegezien op de kwaliteit van de aangesloten leden. Lont vertelt hierover: "Als registratie-instituut houden wij nauwlettend in de gaten dat de aangesloten verenigingen en leden aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Alle leden worden volgens een vaststaand protocol periodiek getoetst en moeten aan een scholingseis voldoen om toe te kunnen treden tot, en ingeschreven te kunnen blijven in het register SRBAG. "

Aanvullende criteria
Een aantal verzekeraars komt nu met aanvullende criteria voor leden en eist dat alle complementair werkende therapeuten beschikken over een door de CPION of SNRO geaccrediteerd diploma medische of psychosociale basiskennis. Alleen met een dergelijk diploma kan de behandeling van deze therapeuten in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. "Helemaal terecht", volgens Lont. "De SRBAG is groot voorstander van deze ontwikkelingen en heeft hier zelfs een voortrekkersrol in gespeeld. Als registratie-instituut willen we dat er een transparant kwaliteitskeurmerk komt, zodat iedereen die op zoek is naar gepaste zorg een kwaliteitswaarborg kan krijgen. Momenteel is het voor consumenten namelijk lastig te achterhalen of bepaalde complementair werkende therapeuten uitmuntende zorg verlenen en vergoed worden. Ook voor de zorgverzekeraars is het belangrijk te weten dat de zorg die zij inkopen voldoet aan strenge criteria."

Vrijstellingen scholingseis
Pro Education is het gesprek aangegaan met de SRBAG om te verkennen wat het bedrijf als ervaren opleider in deze veranderingen kan betekenen. "Een positief gesprek" aldus Lont. "Pro Education kan een belangrijke rol vervullen, met name op het terrein van EVC (erkenning van eerder Verworven Competenties). Met behulp van een EVC-traject is het voor een deel van de complementair werkende therapeuten namelijk mogelijk om vrijstellingen te behalen, waardoor er versneld aan de nieuwe scholingseis kan worden voldaan. Dit is een belangrijk voordeel, aangezien de nieuwe eisen op korte termijn doorgevoerd zullen worden."

In eerste instantie heeft Pro Education de opleidingen HBO Medische Basiskennis, HBO Psychosociale Basiskennis en de HBO Leergang Medische en Psychosociale Basiskennis ontwikkeld. Deze opleidingen voldoen aan de eindtermen van het PLATO-rapport en ook het beroepsprofiel van de complementair werkende therapeut komt hierin nadrukkelijk terug. Dit moet volgens Lont de therapeut in staat stellen een absoluut onderscheid te maken tussen wat tot zijn domein behoort en wat niet. Hierdoor zal de therapeut altijd heel helder hebben tot waar zijn behandeling reikt en wanneer er doorverwezen moet worden naar een reguliere zorgverlener.

Van registeractiviteiten naar brancheactiviteiten
Niet alle therapeuten zullen volgens Lont bereid zijn bij te scholen, omdat zij zelfs zonder vergoeding vanuit de aanvullende verzekering niet verwachten dat de clientèle zal teruglopen. "Zonde", vinden Lont en de SRBAG "De nieuwe scholingseis kan juist aangegrepen worden om de beroepsgroep naar een hoger niveau te tillen." Ook de SRBAG zelf is bezig met een professionaliseringsslag. Naar verwachting zal het instituut eind van dit jaar opgaan in de BOCG, waarna niet meer alleen gefocust zal worden op de registeractiviteiten, maar ook op bijvoorbeeld het faciliteren van scholing en symposia. "Want als we therapeuten blijvend willen ontwikkelen, dan is alleen registratie te beperkt."

Thema's

Thema's