Onderzoek naar virtuele partner voor ouderen

Thema's

Thema's

Onderzoek naar virtuele partner voor ouderen

Een robot die zo menselijk is dat hij met mensen kan communiceren, zou een steun voor ouderen kunnen zijn. Maar is dat mogelijk? Dat wordt onderzocht in Orbis Hoogstaete in Sittard-Geleen met het project van de Europese Commissie Miraculous-Life for Elderly Independent Living. Het doel van dit project is de ontwikkeling en het testen van een zogenaamde virtuele partner die de 65-plusser assisteert bij activiteiten en veiligheid biedt in het dagelijks leven. Dit project loopt voor een periode van drie jaar.

Negen partners uit vijf verschillende Europese landen gaan deze technologie ontwikkelen en testen. Dat gebeurt in een samenwerkingsverband dat wordt aangestuurd door het Oostenrijkse bedrijf AIT. De Nederlandse inbreng komt van Orbis Medisch en Zorgconcern en Noldus Information Technology. Zij zorgen respectievelijk voor de testomgeving met ouderen en de technologieontwikkeling in natuurlijke interactie. De ouderen in het verzorgingshuis Orbis Hoogstaete zijn al bekend met moderne technologieën zoals tablets en digitale personen, ook wel avatars genoemd, omdat ze hiermee ook in eerdere Europese projecten hebben gewerkt.
Een cruciaal aspect van de Virtuele Support Partner (VSP) is het vermogen om gedrag en emoties te kunnen analyseren. Doordat de oudere de avatar ziet en daarmee praat, kan de avatar gebruikmaken van gezichtsuitdrukkingen, intonatie en gebaren om de juiste reacties en ondersteuning aan de oudere te kunnen geven. De ICT-services worden gebruikt om dagelijkse activiteiten te ondersteunen op een menselijke manier. De bedoeling is dat dit ouderen stimuleert en motiveert om actief te blijven.
Om te onderzoeken of dit concept voldoet aan de verwachtingen, gaan honderd ouderen en hun verzorgers in twee testomgevingen (in Zwitserland en in Orbis Hoogstaete in Sittard) het systeem testen gedurende een periode van zes maanden.

(Bron: Zorg- en ziekenhuiskrant)

Thema's

Thema's