Philips: therapietrouw in thuiszorg verbeteren

Thema's

Thema's

Philips: therapietrouw in thuiszorg verbeteren

De Philips Medido moet ouderen en chronische patiënten in de thuiszorg helpen om op het juiste moment de goede medicatie in te nemen. De nieuwe service ontlast thuiszorgorganisaties en helpt mensen bij het voeren van eigen regie. De Medido is een slimme dispenser die geladen is met gepersonaliseerde voorverpakte medicatie en staat via een e-healthplatform in verbinding met de thuiszorg en de apotheek.

Op het moment dat de medicatie ingenomen moet worden, gaat een alarm. Wanneer de gebruiker op de OK-knop drukt, wordt automatisch de juiste medicatie verstrekt.
De Medido snijdt bij uitgifte het zakje gedeeltelijk open, zodat ouderen daar geen moeite mee hebben. Wanneer het alarm wordt genegeerd, krijgt de thuiszorgorganisatie een signaal zodat zij actie kan ondernemen. Philips wil met deze oplossing de medicatietrouw sterk laten toenemen. Het apparaat helpt de thuiszorg om efficiënter te werken. Medewerkers hoeven niet langer drie tot vijf keer per dag langs te gaan om mensen te helpen met medicatie-inname. Ze kunnen bijvoorbeeld dagelijks een of twee keer minder langskomen. Chronische patiënten of ouderen krijgen ook meer eigen regie. Zij zitten soms tijden te wachten tot de thuiszorg arriveert om te helpen met medicatie. Dat hoeft met de Medido niet meer. Via een UMTS-verbinding stuurt het apparaat de gegevens naar een portal. Op de portal kunnen apothekers en thuiszorgmedewerkers bijhouden hoe het de cliënten vergaat. Vooralsnog wordt de Medido getest in een pilotproject waar al anderhalf jaar aan wordt gewerkt. Inmiddels zijn er vijfhonderd aansluitingen gerealiseerd. De markt bestaat uit zo’n 100.000 mensen die wekelijks een medicijnrol van de apotheek krijgen uitgeleverd. Wat de kosten zijn voor de aanschaf en het gebruik, kan Philips nog niet precies zeggen. Wel heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een vergoeding gecreëerd waar thuiszorgorganisaties aanspraak op kunnen maken.

(Bron: Zorgvisie)

Thema's

Thema's