Profiel specialisatie kinderergotherapeut: eenduidigheid en kansen

Thema's

Thema's

Profiel specialisatie kinderergotherapeut: eenduidigheid en kansen

Ergotherapeuten helpen kinderen bij het aanleren van activiteiten, geven advies aan leerkrachten en ondersteunen kind en ouders bij het mogelijk maken van de activiteiten die voor hen belangrijk zijn. Dagelijkse activiteiten zoals spelen, schrijven, knutselen, aankleden, fietsen, een uitstapje met het gezin, spelen met vriendjes en meedoen thuis of op school: voor kinderen met een beperking, het gezin, de leerkracht en vriendjes is dit vaak een hele uitdaging.

Vanaf 2017 officieel specialisatie kinderergotherapeut
In Nederland is het nu zover dat er sinds kort een Profiel specialisatie kinderergotherapeut bestaat. De scholing tot de specialisatie kinderergotherapeut zal vanaf 2017 mogelijk zijn. Een goede ontwikkeling.

Ergotherapie zit sinds 2001 in de basisverzekering en sinds die tijd groeien de eerstelijns ergotherapiepraktijken. Verschillende ergotherapeuten hebben zichzelf geschoold met allerlei interessante en zinvolle cursussen om zich het behandelen van kinderen eigen te maken. Het ontbreken van een kader voor de taken en werkwijze van een kinderergotherapeut zorgde ervoor  dat ergotherapeuten niet allemaal op eenzelfde wijze werken in de behandeling van kinderen. Dankzij het officiële profiel komt hier nu verandering in.

Kansen voor de kinderergotherapeut
Dit is een belangrijke stap, ook voor de kansen van kinderergotherapeuten in nieuwe werkvelden. De Wet passend onderwijs maakt het mogelijk dat scholen of samenwerkingsverbanden van scholen de expertise van kinderergotherapeuten kunnen inhuren. Denk dan niet alleen aan individuele hulpvragen van het kind, maar juist aan de hele populatie kinderen. Bijvoorbeeld hoe een schoolplein eruit moet zien zodat alle kinderen er met plezier op kunnen buitenspelen. Of welk schrijfgerei geschikt is voor de kinderen en of ze wel het juiste schoolmeubilair hebben.

Een andere nieuwe ontwikkeling in Nederland is de Wet op de jeugdzorg. Gemeentes kopen zorg in voor kinderen met gedragsproblemen. Deze kinderen hebben vaak veel moeite met de uitvoering van verschillende dagelijkse activiteiten. Gemeentes vinden het belangrijk dat ook deze kinderen kunnen participeren in de samenleving. Momenteel wordt vooral psychologische zorg ingekocht. Ergotherapeuten die samenwerking zoeken met een psycholoog of psychologenpraktijk maken grote kans om ingekocht te worden en zo hun meerwaarde in de behandeling van deze kinderen te laten zien. Daarnaast hebben de gemeentes een verplichting om innovatieve zorg te leveren. Elke gemeente organiseert dit op zijn eigen manier. Door uit te zoeken hoe de gemeente dit vorm geeft, kunnen ergotherapeuten producten schrijven die in aanmerking komen voor innovatieve zorg. Vaak wenst de gemeente daarbij een samenwerking met een andere (zorg)partij.

Kortom, de kinderergotherapie in Nederland is momenteel volop in ontwikkeling en professionaliseert zich steeds meer. Het aantal eerstelijns kinderergotherapiepraktijken groeit dan ook nog steeds. Wat zou het mooi zijn als je in 2025 niet meer op een feestje uit hoeft te leggen wat een kinderergotherapeut doet. 


Theone Kampstra, Kinderergotherapeut

Thema's

Thema's