Zelf verantwoordelijk voor zorg

Thema's

Thema's

Zelf verantwoordelijk voor zorg

We moeten af van het idee dat dienstverlening buiten en in de zorg twee verschillende werelden zijn. Dat zeggen studenten van de Hogeschool Rotterdam die innovatieve ideeën aandragen bij aan de ontwikkeling van het Revalidatiehotel, een zorginstelling gericht op zelfmanagement.

Innovatie in de zorg beslaat uiteenlopende werkgebieden: het gezondheidsvraagstuk is belangrijk, maar ook: hoe functioneert een initiatief bedrijfsmatig? En wat doet een omgeving met patiënten? Samen met zorginstelling Lauren kozen studenten vanuit verschillende disciplines voor een zeer brede benadering van de zorgvragen. Het resultaat daarvan is het concept voor een Revalidatiehotel waarin de nadruk op zelfmanagement en de healing environment centraal staat. Omdat geuren en kleuren een belangrijke rol spelen in een genezingsproces, zijn innovatieve toepassingen bedacht, zoals een herinneringswand en een verrijdbare, digitale bibliotheek. Door het gebruik van sociale media kunnen patiënten op een gebruiksvriendelijke manier ervaringen met elkaar en zorgverleners delen om zo de zorg steeds verder te verbeteren. Doelstelling van deze vorm van zorgverlening is dat de revalidanten in staat worden gesteld hun eigen revalidatieproces tot op zekere hoogte zelf te managen. Dit kan ertoe bijdragen dat zij voor een aantal zaken minder beroep doen op het personeel. (Bron: ScienceGuide)

Thema's

Thema's