“Zintuiglijke ontwikkeling begint al als het kind nog in de buik zit”

Thema's

Thema's

“Zintuiglijke ontwikkeling begint al als het kind nog in de buik zit”

Theone Kampstra is bewegingswetenschapper en deed onderzoek naar de effectiviteit van een behandelprogramma op revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren. Vervolgens studeerde zij ergotherapie en specialiseerde zij zich verder in de sensorische informatieverwerking. Een gesprek over de zintuiglijke ontwikkeling van kinderen en een multidisciplinaire aanpak bij hulpvragen.

“Een belangrijk uitgangspunt is dat de zintuiglijke ontwikkeling van het kind al begint in de buik van de moeder. Vijf bekende verwerkingen van prikkels zijn zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Vanuit de theorie van de sensorische informatieverwerking komen daar nog evenwicht en spiergevoel bij, bekend als het vestibulaire en het proprioceptieve systeem. Een baby verwerkt al in de buik de tactiele, vestibulaire en proprioceptieve prikkels. Bijvoorbeeld als de moeder veel in beweging is of er zijn veel geluiden, kan de baby door de duim in de mond te stoppen zichzelf al reguleren. Van het deel van onze hersenen dat zich bezighoudt met sensorische informatieverwerking, wordt een heel groot deel in beslag genomen door de mond en de hand. Dit is dus een krachtig middel.”

Regulatieprobleem 
“Het verwerken van prikkels verloopt in stappen. Vanuit J. Ayres wordt gesproken over registratie (waarnemen), discriminatie (betekenis geven) en modulatie (er iets aan doen) van zintuiglijke prikkels. De literatuur over sensorische informatieverwerking spreekt nu veel meer over een regulatieprobleem. Hiermee brengen we de ontstane arousal (activatietoestand van het zenuwstelsel) naar het juiste niveau. Over- of onderreactie op zintuiglijke prikkels kunnen dus heel goed het gevolg zijn van een regulatieprobleem. Dit betekent een andere aanpak voor de behandelaar. Waar de professional voorheen het kind behandelde in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte, kijkt deze nu of er co-regulatie plaats kan vinden vanuit het systeem.”

Een mooie ontwikkeling
“Niet alleen fysio-, ergo- en oefentherapeuten, ook logopedisten en diëtisten hebben hiermee te maken. Een kind kan moeilijk praten, omdat het de aanraking van de tong tegen het gehemelte als een onaangename prikkel ervaart. Als een kind schrijf- en stilzitproblemen heeft, dan kan dat te maken hebben met het zoeken naar een manier om de prikkels te reguleren. Dan is er misschien een therapeut gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerking nodig. Een mooie ontwikkeling is dat deze therapeuten zich nu veel meer richten op het systeem. Wat is er nodig in de thuis- en schoolsituatie, zodat het kind de zintuiglijke prikkels beter kan verwerken? Ouders en leerkrachten zijn dan degenen die het kind helpen bij de co-regulatie van zintuiglijke prikkels. Het helpt enorm als dit systeem rondom het kind informatie krijgt van de therapeut over de sensorische informatieverwerking en hoe dit kind deze informatie verwerkt.”

Verschillende disciplines
“In onze praktijk zijn verschillende disciplines ondergebracht en als wij bepaalde kennis niet in huis hebben, zoeken wij die elders. Het is heel goed mogelijk om een tijdelijke samenwerking aan te gaan met andere hulpverleners. Om succesvol te zijn moeten alle disciplines volgens dezelfde visie werken. Zo kunnen we op een holistische manier naar het kind kijken. Ik ben ook niet bang om iemand met een hulpvraag naar een ander te verwijzen als ik denk dat dat beter is.”

Feiten
Bij Kinderpraktijk Theone werken de disciplines GZ-psychologie, (ortho)pedagogiek, kindertherapie, pubercoaching, ouderbegeleiding, ergotherapie, fysiotherapie, sensorisch informatieverwerking en logopedie allemaal samen in één organisatie volgens eenzelfde visie. Dit is landelijk gezien een unieke constructie in de eerste lijn. Want de klant hoeft maar één oudervragenlijst in te vullen en één intake te voeren. Kinderpraktijk Theone ziet dat ook andere instellingen haar nu gaan inhuren.

Relevante cursussen:

Thema's

Thema's