Actief door bewegingstrainers

Thema's

Thema's

Actief door bewegingstrainers

’s Heeren Loo Zorggroep heeft voor rolstoelgebonden cliënten een houdings- en bewegingsprogramma ontwikkeld waarin veel aandacht is voor de slaaphouding, de houding in de rolstoel en bewegen. In het kader van dit programma heeft de organisatie met behulp van diverse sponsoren negen bewegingstrainers aangeschaft. Hierdoor worden cliënten alerter, voelen hun lijf beter en worden uitgedaagd zelf te bewegen.

Met de beweegtrainers kunnen cliënten actief fietsen of een motor zorgt ervoor dat ze fietsbewegingen maken. De apparaten zijn een simpel en makkelijk inzetbaar middel. Bewegen kan nu in de eigen huiskamer of werkomgeving. De bewegingstrainers zijn een onderdeel van de activiteiten uit het bewegingsprogramma waardoor cliënten voldoende bewegen. Bij ’s Heeren Loo in Bedum worden de bewegingstrainers ingezet in het kader van het opvoedings- en ondersteuningsprogramma, dat is ontwikkeld door prof. dr. Carla Vlaskamp van de Rijksuniversiteit Groningen. Het bewegen door middel van de bewegingstrainers en de andere beweegactiviteiten zijn verankerd in de dagelijkse activiteiten. (Bron: ’s Heeren Loo)

Thema's

Thema's