Artistiek beroep vermindert kans op Parkinson

Thema's

Thema's

Artistiek beroep vermindert kans op Parkinson

Het idee dat mensen met Parkinson vaker een wat meer behoudend beroep hebben, zoals boekhouder of docent, leeft al langer onder artsen. Maar nu zijn er voor het eerst aanwijzingen gevonden dat een artistiek beroep beschermend kan werken tegen het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson. Neurologen Charlotte Haaxma en Bas Bloem van het Radboudumc wilden hier wetenschappelijk bewijs voor leveren en onderzochten de beroepen van mensen met en zonder Parkinson.
 
Parkinson
Bij de ziekte van Parkinson ontstaat in de hersenen een tekort aan de neurotransmitter dopamine. Cellen die dopamine produceren sterven langzaam af. De ziekte uit zich in de bekende symptomen als trillen, stijfheid, moeilijk lopen en vallen. Voor een optimale behandeling van Parkinson is het belangrijk om de ziekte zo vroeg mogelijk vast te stellen. Bij voorkeur zelfs nog voordat de symptomen zich voordoen. Een eenvoudige test hiervoor is er echter niet. Wel wordt steeds duidelijker dat bepaalde symptomen al vele jaren voor de diagnose Parkinson kunnen optreden, bijvoorbeeld verminderde reuk, een depressie of het uitleven van dromen tijdens de slaap.
 
Wetenschappelijk onderzoek
In het onderzoek werden 750 mannen met en 1300 mannen zonder de ziekte gevraagd naar alle opeenvolgende beroepen die zij gedurende hun leven hadden uitgeoefend. Vrouwen werden uitgesloten van deelname, omdat zij decennia geleden minder vrij waren in hun beroepskeuze. Vervolgens werden de beroepen volgens een arbeidspsychologisch model onderverdeeld in zes categorieën: realistisch, onderzoekend, artistiek, sociaal, ondernemend en conventioneel (behoudend).
 
Opvallende resultaten
Uit de resultaten bleek niet dat het hebben van een behoudend beroep geassocieerd is met de ziekte van Parkinson. Verrassend genoeg bleek echter wel dat mensen die later in hun leven een kunstzinnig beroep uitoefenen, minder kans hebben op het ontwikkelen van de ziekte. De neurotransmitter dopamine speelt hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol. Mensen die van nature veel dopamine hebben, zijn doorgaans creatief en exploratief, maar ook meer verslavingsgevoelig. Deze personen lijken dus ook minder kans te hebben op het ontwikkelen van Parkinson.
Naast dat mannen met een artistiek beroep op latere leeftijd een verlaagde kans op Parkinson hebben, bleek dat boeren juist een verhoogde kans op Parkinson hebben. Dit was ook al uit eerdere onderzoeken bekend. De verklaring hiervoor ligt mogelijk in een verhoogde blootstelling aan landbouwchemicaliën.
 
Onderzoek en behandeling bij Parkinsonpatiënten
Voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten die Parkinsonpatiënten behandelen, heeft Pro Education diverse cursussen, waaronder de cursus Onderzoek en Behandeling bij Parkinsonpatiënten. Andere opleidingen van Pro Education die ook geschikt zijn bij de behandeling van Parkinsonpatiënten zijn onder andere: HBO Neurologische Stoornissen en LogopedieCursus Neurologie en Diëtetiek.
 
Bron: ZorgKrant.nl

Thema's

Thema's