Belang van gespecialiseerde oncologische nazorg

Thema's

Thema's

Belang van gespecialiseerde oncologische nazorg

De vraag naar oncologische fysiotherapie groeit enorm. Steeds meer mensen worden door kanker getroffen en tegelijkertijd nemen de overlevingskansen toe. Oncologische cliënten leven langer, waardoor kanker in toenemende mate een chronische ziekte wordt. In verband met langdurige medische interventies, restklachten en functiebeperkingen, ontstaat er steeds meer aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Rol van fysiotherapeut bij oncologische nazorg evident
Brenda Goedhart is oedeemfysiotherapeut en MSc. Oncologie en Lymfologie in opleiding. Zij is werkzaam bij Tamminga Fysiotherapie, het Borstkanker Ziekenhuis Alexander Monro en het Helen Dowling Instituut, en zet zich in om invulling te geven aan deze zorgbehoefte. Fysiotherapie richtte zich volgens haar van oudsher al op de cliënt, maar tegenwoordig is er ook steeds meer aandacht voor diens participatiemogelijkheden in onze sociaaleconomische maatschappij. Uit onderzoek blijkt evidentie voor fysiotherapeutische interventie bij en na kanker. Zo heeft bijvoorbeeld een deel van de cliënten na borstkanker te maken met een schouderdysfunctie. Fysiotherapie speelt in het herstellen van deze functie een significante rol.

Ontwikkeling bijscholingscursussen
Voor Pro Education ontwikkelt Brenda Goedhart cursussen op het gebied van oncologische fysiotherapie en nazorg. In het kader daarvan was zij dit voorjaar uitgenodigd voor een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL). Doel van deze bijeenkomst was om te komen tot een domeinbeschrijving voor de oncologiefysiotherapie. Deze domeinbeschrijving zal leiden tot meer duidelijkheid en mogelijkheden voor studenten en cursisten van opleidingen of cursussen binnen de oncologie- fysiotherapie. Een domeinbeschrijving en het Beroepscompetentieprofiel vormen immers de leidraad voor alle gespecialiseerde oncologische fysiotherapeuten en oncologiegerelateerde opleidingen binnen Nederland.

De eerste groep cursisten is inmiddels gestart met de cursus Fysiotherapeutische Oncologische Nazorg – Basis. Onze verwachting is dat steeds meer fysiotherapeuten het belang van oncologische nazorg inzien en zich hierin willen gaan specialiseren. Middels up-to-date kennis, onderzoek en ervaring zullen wij deze ontwikkelingen ondersteunen.

Thema's

Thema's