Chirurgie werkt beter bij stressincontinentie

Thema's

Thema's

Chirurgie werkt beter bij stressincontinentie

Uit onderzoek blijkt dat klachten van vrouwen met matige tot ernstige stressincontinentie na een jaar meer verbeteren na zogenaamde slingchirurgie dan na bekkenfysiotherapie. De onderzochte vrouwen waren tussen 35 tot 80 jaar oud met matige tot ernstige stressincontinentie. Zij kregen, afhankelijk van de ernst van de incontinentie, een chirurgische behandeling of bekkenfysiotherapie. Tijdens de follow-upperiode was het overstappen naar de therapie van de andere onderzoeksarm toegestaan. De primaire uitkomstmaat was verbetering van klachten na twaalf maanden. In het onderzoek zijn 230 vrouwen voor slingchirurgie gerandomiseerd en 230 voor bekkenfysiotherapie. In totaal onderging 49 procent van de vrouwen die aanvankelijk in de bekkenfysiotherapie werden ingedeeld aanvullende slingchirurgie na bekkenfysiotherapie. Aanvullende bekkenfysiotherapie werd gegeven bij ruim 11 procent van de vrouwen in de slingchirurgiegroep. Een verbetering van de klachten werd gerapporteerd door 90,8 procent van de vrouwen in de slingchirurgiegroep en door 64,4 procent van de vrouwen in de bekkenfysiotherapiegroep. Een post-hoc uitgevoerde per-protocolanalyse liet zien dat vrouwen die aanvullende slingchirurgie kregen na bekkenfysiotherapie gelijke uitkomsten hadden als vrouwen die bij aanvang slingchirurgie ondergingen.

(Bron: NTvG)

Thema's

Thema's