ClaudicatioNet blijft

Thema's

Thema's

ClaudicatioNet blijft

Voornemens en activiteiten voor 2016
Ook in 2016 blijft ClaudicatioNet zich inzetten om de zorg voor patiënten met claudicatio intermittens (CI) te verbeteren. Voor 2016 staan de volgende doelstellingen op de agenda:

  • Vergoeding voor fysiotherapie bij CI in de basisverzekering.
  • Verdere implementatie van het ‘stepped care’-model, waarbij patiënten met CI eerst gesuperviseerde looptherapie krijgen, voordat ze voor een interventie in aanmerking komen.
  • Doorontwikkeling van het ClaudicatioNet kwaliteitssysteem.
  • Promoten van ClaudicatioNet bij patiënten, politici en zorgverzekeraars als sterk en krachtig netwerk, dat aantoonbaar doelmatig in staat is beter en veiliger zorg te leveren voor minder geld.

Accreditatiepunten
Begeleidt u in uw praktijk cliënten met claudicatio intermittens of perifeer arterieel vaatlijden? Pro Education heeft een groot aantal nascholingscursussen waarmee u uw cliënten nog betere ondersteuning kunt bieden. Bovendien behaalt u accreditatiepunten die u via ClaudicatioNet kunt laten bijschrijven in het register.
 
Bron: claudicationet.nl

Thema's

Thema's